Universiteterne - pølsefabrikker eller eliteskoler?

Paneldeltagere

Ralf Hemmingsen, rektor KU
Marianne Jelved, (MF) Forskningsordfører, Radikale Venstre
Jesper Langballe, (MF) Forskningsordfører, Dansk Folkeparti
Stina Vrang Elias, Adm. Direktør, tænketanken DEA
Sune Auken, lektor KU

Moderator

Adam Holm, Danmarks Radio

Form

Hver deltager har 10 min. til at give et kort oplæg om universiteternes tilstand og
fremtid. Herefter vil der være en debat af ca. 1 times varighed, hvor deltagerne kan
svare på hinandens oplæg og modtage spørgsmål fra salen.

Oplæg

Universiteterne er under hårdt pres. Økonomiske stramninger, finansielle krisetider
og uenighed om prioriteringer af midler har skabt en svær situation. Dilemmaet er
at universiteterne får svært ved at opfylde krav om at levere uddannelser i
verdensklasse, samtidig med at det forventes at de optager flere studerende hvert år
og at disse bliver hurtigere færdige med deres uddannelse.

Bag de økonomiske diskussioner gemmer der sig imidlertid en værdimæssig debat,
som er i fare for at blive glemt. Universiteter er ganske givet institutioner som er
afhængige af en sund og velfungerende økonomi uden hvilken, det store maskineri
ikke kan køre rundt. Men hvordan skal vi forholde os til universiteternes nuværende
tilstand og fremtid, når det proklameres, at Danmarks mulighed til overlevelse i den
globale økonomi beror på dets evne til at være et førende videnssamfund?

Vi ønsker, at denne paneldebat skal være en principiel diskussion omkring, hvilken
rolle vi skal tillægge universiteterne som centrale institutioner i det danske
samfund. Hvordan ser vi universiteterne i Danmark om 50 år? Skal vi have masseuniversiteter for alle og enhver? Skal der oprettes nye universiteter som er for de
skarpeste i klassen? Skal universiteterne uddanne de bedste eller de fleste?
Med andre ord, skal Danmarks universiteter være pølsefabrikker eller eliteskoler?
Og kan de være begge dele?

Vi ønsker på baggrund af disse spørgsmål at diskutere visionerne for fremtidens
universiteter på baggrund af en diagnosticering af deres nuværende tilstand.

Vi glæder os til en spændende og udfordrende debat!