Musikkulturel trafik i København og Rostock

Musikerrekruttering og repertoirefornyelse i første halvdel af 1600-tallet

Bjarke Moe forsvarer sin ph.d.-afhandling.

Bedømmelsesudvalget

  • Lektor Jens Hesselager (formand), Københavns Universitet
  • Seniorforsker Jens Henrik Koudal, Det Kongelige Bibliotek
  • Professor Linda Maria Koldau, Aarhus Universitet

Leder af forsvarshandlingen: Lektor Morten Michelsen, Københavns Universitet

Et antal eksemplarer af afhandlingen er fremlagt til gennemsyn og hjemlån i Det Kgl. Biblioteks information på Københavns Universitet Amager og til gennemsyn på Det Kgl. Biblioteks læsesal Øst, Diamanten samt på IKK Biblioteket, KUA, bygning 21, og på Afdeling for Musikvidenskab, Biblioteket, Klerkegade 2.