Grammatikaliseringsseminar

Grammatikalisering er en betegnelse for sprogforandringer, hvorved grammatiske systemer og grammatiske elementer opstår og ændres. Inden for dansk funktionel lingvistik eksisterer der (mindst) to bud på en forståelse af sådanne forandringer. De adskiller sig begge fra det dominerende syn på grammatikalisering, men de har hvert sit fokus. I dette seminar fremlægges de to synspunkter med henblik på en diskussion af om de er forenelige.

Program

16.15-17.00 Lene Schøsler (KU), Jens Nørgård Sørensen (KU) & Lars Heltoft (RUC) Forbundet grammatikalisering, syntagmatik og paradigmatik

17.00-17.15 Pause

17.15-18.00 Peter Harder (KU) & Kasper Boye (KU) En funktionel teori om grammatisk status og grammatikalisering

18.00-18.30 Diskussion

Yderligere oplysninger om Lingvistkredsen:
lingvistkredsen.dk