Religion som fremmedhed i dansk politik

Offentligt forsvar af ph.d.-afhandlingen 'Religion som fremmedhed i dansk politik - En sammenligning af italesættelser af jøder i Rigsdagstidende 1903-45 og muslimer i Folketingstidende 1967-2005' af Brian Arly Jacobsen fra Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier. NB! Forsvaret er flyttet til Nørregade 10, opgang C 1. tv, udvalgsværelse nr. 3.

Bedømmelsesudvalget

  • Lektor, ph.d. Morten Warmind (formand), Københavns Universitet
  • Lektor, ph.d. Lene Kühle, Aarhus Universitetet
  • Forskningsbibliotekar, dr. phil. Morten Thing, Roskilde Universitetscenter

Leder af forsvarshandlingen

  • Lektor, ph.d. Marie Roesgaard, Københavns Universitet

Et antal eksemplarer af afhandlingen er fremlagt til gennemsyn og hjemlån i Det Kgl. Biblioteks information på Københavns Universitet Amager og til gennemsyn på Det Kgl. Biblioteks læsesal Øst, Diamanten samt på TORS, Snorresgade 17-19, 2300 København S.