Workshop om dansk som fremmed- og andetsprog

Mange officielle danskere (udlandslektorer, voksenundervisere, folkeskolelærere, politi, pædagoger, socialarbejdere med flere) kommer jævnlig i kontakt med borgere, der har dansk som deres andetsprog.Folk i praksisfeltet efterlyser ofte en opgradering af deres viden om dansk som andetsprog.

Derfor tilbyder vi en workshop, hvor vi vil fortælle om noget af den forskning, universitetet gennem de senere år har udført. Vi vil på den ene side sætte den i forbindelse med den internationale forskning, og på den anden side vil vi sammenstille den med typiske iagttagelser fra danskere, der har arbejdet med sproglige mindretal, og udlændinge, der studerer dansk.

Programmet er tilrettelagt, så der er mulighed for at stille spørgsmål og diskutere efter de enkelte oplæg.

Tilmelding

Deltagelse i workshoppen er gratis, men tilmelding nødvendig senest 27. august kl. 15.00 til Anette Hagel-Sørensen: ahagel@hum.ku.dk.

Program

Mandag den 31. august


9.45 - 10.00: Velkomst ved Nina Møller Andersen og Jens Normann Jørgensen

10.00 - 11.00: Jens Normann Jørgensen: Sociolingvistiske perspektiver på andetsprogstilegnelse

11.00 - 12.00: Nina Møller Andersen: Tvetunget
tale og fremmede stemmer. Sproglig polyfoniteori som værktøj i undervisningen i dansk som fremmedsprog

12.00 - 13.00: Frokost

13.00 - 14.00: Anette Hagel-Sørensen: Indhold og tilgange i undervisningen i dansk som andet- og fremmedsprog - en historisk perspektivering.

14.00 - 14.15: Kaffepause

14.15 - 15.15: Janus Møller: Spiderman stikker til muren

15.15 - 16.00: Martha Karrebæk: Afvisninger i børnehaven: en studie i sammenhænge mellem tilegnelsen af dansk som andetsprog og barnets placering i børnefællesskabet

16.00 - 16.30: Opsamling og diskussion

Tirsdag den 1. september


10.00 - 11.00: Lian Madsen: Sprogbrug blandt unge i det senmoderne København

11.00 - 12.00: Juni Arnfast: Virker motivation på udtaletilegnelse?

12.00 - 13.00: Frokost

13.00 - 14.00: Marta Kirilova: Holdninger til dansk med accent

14.00 - 14.15: Kaffepause

14.15 - 15.15: Merike Jürna: Erstatningsstrategier i dansk vokalproduktion med eksempler fra estiske indlæreres udtaletilegnelse

15.00 - 15.45: Pia Quist: Opsamling og perspektivering