Semantic-Pragmatic Information in Dictionaries Used by Chinese and Danish Learners of English: A Comparative Study

Ph.d.-forsvar ved Saihong Li Rasmussen, Institut for Engelsk, Germansk og Romansk.

Forsvaret er offentligt. Af hensyn til kandidaten lukkes dørene præcis.

Bedømmelsesudvalget:   

  • Lektor, Lisbeth Falster Jakobsen (formand), Københavns Universitet
  • Professor, dr.phil.habil. Henning Bergenholtz, Aarhus Universitet
  • Professor, fil.dr. Lars Ragvald, Lunds Universitet

Leder af forsvarshandlingen:

  • Ph.d.-skoleleder Mette Thunø, Københavns Universitet

Et antal eksemplarer af afhandlingen er fremlagt til gennemsyn og hjemlån i Det Kgl. Biblioteks information på Københavns Universitet Amager og til gennemsyn på Det Kgl. Biblioteks læsesal Øst, Diamanten samt på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, Njalsgade 128, 2300 København S.