3. august 2017

Engerom Urban Studies

Institut for Engelsk, Germansk og Romansk gav ved et eftermiddagsseminar en smagsprøve på instituttets forskning og undervisning omhandlende bystudier. Præsentationsarrangement bestod af ti foredrag, hvoraf tre er blevet til færdige tekster: 

I den by kunne man begynde at drømme igen. Billedet af Rom i italiensk migrationslitteratur.
Pia Schwarz Lausten

Imagining the City, Suburb, and Country in the US, 1945-2015
Joe Goddard

Den globale urbanitet Manu Chao som repræsentant for en transkulturel bykultur.
Julio Jensen 

Program for seminaret

Velkomst v. viceinstitutleder Robert Rix

1. session: 13.15 - 14.30

Charles Lock: The Eschatological City: on rural retreats and urban squalor
Anita B. Hansen:Det franske sprog og storbyen (Paris og andre frankofone metropoler)
Birthe Hoffmann: Byen som myte (Wien) og som erindring (Hamborg)
Pia Schwarz Lausten: Den dobbelte by: Byens betydning i italiensk migrationslitteratur som sted for kulturmøde, kollektiv erindring og postkolonial identitet

Spørgsmål og diskussion

Pause 14.30-15.00

2. Session: 15.00-16.30

Morten Heiberg: Spanske byer i et historisk perspektiv
Sandi M de Oliveira: Identity at the Spanish-Portuguese border: A tale of two towns
Michael Høxbro Andersen: Ankomsten til Paris som topos i fransk litteratur
Joe Goddard: Imagining the City, Suburb, and Country in the Mid-Twentieth Century U.S.
Julio Hans C. Jensen: Den globale urbanitet. Manu Chao som repræsentant for en transkulturel bykultur.

Spørgsmål og diskussion