23. februar 2015

Byens sprog – sproget i byen

Urbanitetsforskning på Nordisk Forskningsinstitut

Præsentationer om aktuel urbanitetsforskning af forskere ved Nordisk Forskningsinstitut med fokus på forholdet mellem by og sprog. Præsentationerne byder på korte nedslag i navneforskning, sociolingvistik og dialektforskning. Navneforskning undersøger storbyens sproglige dimension via urbane stednavnenes oprindelse, deres betydning og brugen af dem som historisk kilde. Dialektforskning undersøger talesproget, som varierer afhængig af geografi, køn, alder, socialt tilhørsforhold. Dialektforskerne fokuserer særligt på dialekter som geografisk afgrænsede sprog og den sociolingvistiske betydning for forholdet mellem by og sprog.

Præsentationer:


Udendørsdansk
I denne præsentation af ph.d. studerende Line Sandst & professor Bent Jørgensen vises en række eksempler på udendørsdansk; dvs. gadenavne, navne på pladser, kommercielle navne og navne på institutioner, der figurerer som en del af det urbane bybillede. 


Giver dialektforskningens by-land-dikotomi stadig mening?
Lektor Pia Quist reflekterer i denne præsentation over forskellen mellem land og by ud fra et sociolingvistisk perspektiv. Derudover præsenterer hun et nyt projekt om sproglig variation i det urbane og rurale Danmark.


Polysprogning i bymiljøer
Lektor Janus Møller introducerer begrebet polysprogning, reflekterer over, hvordan dette begreb kan anvendes til at forstå sproget i storbyen og præsenterer to case studier. 


Holbæk i middelalderen – idé til et tværfagligt urbanitetsprojekt
Denne præsentation af lektor Johnny GG Jakobsen indeholder en idé til et nyt tværfagligt urbanitietsprojekt, der har 'Holbæk i middelalderen' som omdrejningspunkt.