"Phenomenology of Architecture and Urban Culture"

Seminar med Alberto Pérez-Gómez, professor, McGill University, Montreal

Fredag den 13. marts 2014 får Urban Culture Lab og Københavns Universitets Humanistiske Fakultet besøg af den markante arkitekturfilosof Alberto Pérez-Gómez. Pérez-Gómez er forfatter til en håndfuld toneangivende bøger (MIT Press) om arkitekturens krise i moderniteten og om alternative strategier for et på samme tid æstetisk og etisk (snarere end teknologisk) møde mellem rum og kultur. Som professor ved McGill University i Montreal har Pérez-Gómez udviklet de pædagogisk banebrydende History and Theory Graduate and Postgraduate Studios of Architecture.  

I arkitekturverdenen hører Pérez-Gómez til blandt de mest humanistisk orienterede stemmer, og KUA-seminaret vil give ham og danske kolleger fra især humanioras fag lejlighed til at overveje en kropslig og erfarende tilgang til det rumligt-kulturelle felt i bredeste forstand. 

Pérez-Gómez vil præsentere sin opfattelse af arkitekturens fænomenologiske dimensioner. Dernæst vil otte danske forskere fremlægge kortere overvejelser (ca. 15 minutter) om temaer på det arkitektoniske og bykulturelle felt. Programmet udbydes som ph.d.-kursus ved Det Humanistiske Fakultets ph.d.-skole; tilstedeværelse og poster-præsentation vil kunne godskrives med henholdsvis 0,3 og 1,5 ECTS. 

Alberto Pérez-Gómez' korte essay "Architectural Longing for Beauty and the Common Good" findes på både engelsk og dansk i Rumlig Kultur / Spatial Culture, red. af Henrik Reeh m. fl. (København: Museum Tusculanum Press, 2012), s. 294-311.

En helt ny tekst af Pérez-Gómez, "Mood and Meaning in Architecture", stilles til rådighed for seminardeltagernes forberedelse. 

Program:

Building 27, room 27.0.17

10:15-11:30:

Alberto Pérez-Gómez, Saidye Rosner Bronfman Professor, School of Architecture, McGill University: "Mood and Meaning: Embodied Mind, Enactive Perception and Architecture"

11:45-12:30: Drawing, Thinking, Experiencing

Inter Berling Hyams, Ph.D. candidate, Dept. of Culture and Identity, Roskilde University: "Architectural Digital Fictions: Phenomenological Reflections on Learning to 'Make' Architecture"

Henrik Reeh, Associate Professor, Chairman of Urban Culture Lab, University of Copenhagen: "»Sonnets in Babylon« - Daniel Libeskind in Venice"

12:30-13:30: Lunch break

Building 21, room 21.1.47

13:30-14:15: Architecture and Subjectivity  

Julio Hans C. Jensen, Associate Professor, Dept. of English, Germanic and Romance Studies, University of Copenhagen: "Architecture and Interiority"

Anne Elisabeth Sejten, Professor, Dept. of Culture and Identity: "Paul Valéry: Singing Buildings and the Phenomenological Body"

14:30-15:15: Living Private and Public Spaces

Henriette Steiner, Associate Professor, Dept. of Geosciences and Natural Resource Management, University of Copenhagen: "#1 Breakfast at Home and the Ant Chair Copy"

Dorte Skot-Hansen, Associate Professor & Head of Center for Cultural Policy Studies, Royal School of Library and Information Science, University of Copenhagen: "The Library: An Urban Living Room"

15:30-16:15: Space, Literature, Cartography 

Martin Zerlang, Professor, Department of Arts and Cultural Studies, University of Copenhagen: "Place des Vosges (Paris) and Pierre Corneille's »La Place Royale«"

Frederik Tygstrup, Professor, Department of Arts and Cultural Studies, University of Copenhagen: "Affective Cartography"