Mosaikurbanitet

Bykultur mellem homogenitet og heterogenitet

Elleve korte fortællinger om urbanitetsstudier på Institut for Kunst- og Kulturvidenskab.

På Institut for Kunst- og Kulturvidenskab er der tradition for at undersøge kunstudtryk og kulturerfaringer i lyset af moderne bykultur. Elleve forskere og undervisere har taget mod invitationen fra Urban Culture Lab til at fremlægge deres aktuelle arbejde på bykulturens felt. Fælles for dem er, at de ser storbyen som en afgørende ramme, der sætter sit præg på kunst og kultur. Men også storbyen selv er i bevægelse i de korte fortællinger, som aftegner linjer i den urbaniserede verden anno 2014.

Måske situationen kan sammenlignes med en mosaik, hvis elleve forskelligartede mosaikstifter hver for sig står klart og støder op til hinanden, men ikke følger et fast mønster. Mønsteret udvikles undervejs, og mødet mellem forskning og publikum er en vigtig del af processen. Velkommen den 26. maj klokken 14.

Arrangementet starter med et oplæg af institutleder Mette Sandbye, der vil fortælle om urbanitetsstudiernes rolle på Institut for Kunst- og Kulturvidenskab igennem mange år. Herefter vil 10 forskere hver holde et kort oplæg om deres mangeartede studier inden for urbanitet og bykultur. Arrangementet afsluttes med en reception.

Arrangementet er en del af Urban Culture Lab.

Program:


Mette Sandbye, institutleder
: Byen / IKK

Henrik Reeh, lektor: Når byens overflader brydes

Hans Christian Post, post.doc.: Pladspædagogik: Litteraturstuderende filmer deres by

Jacob Kreutzfeldt, adjunkt: Radiopladser

Sabine Nielsen, ph.d. studerende: Kunst i krydsild

Kristine Ringsager, ph.d. studerende: Multietnisk rap og urban identitet

Anne Dvinge, post.doc./ekstern lektor: City as Jazz: Detroit

Peter Madsen, professor emeritus: Bazar og fyrsteresidens i Bagdad og Cairo - ifølge 1001 Nat

Marie-Louise Svane, lektor: Romanen og Istanbul

Mikela Lundahl, adjunkt: Vand, by, kulturarv - Zanzibar

Martin Zerlang, professor: Når pladser samler