Bicycling Urban Cultures: A Copenhagen Treasure Hunt

 “Bicycling Urban Cultures” er en urban cykel-skattejagt. Her er det meningen, at deltagerne skal udforske, hvad det vil sige at sanse byen, når man bevæger sig på cykel. Med start i Carlsbergbyen forbinder ruten det nye kvarter med en håndfuld steder på det tilstødende Vesterbro og i Københavns centrum.

Skattejagten bringer deltagerne i kontakt med forskellige former for byrum. Ved hvert stop på ruten får holdene en række instrukser, så de kan bruge deres cykel som en slags medium til at kortlægge byen som miljø for menneskelig bevægelse. Med enkle redskaber som mobiltelefoner og notesbøger registrerer hver gruppe deres cykeloplevelser i byens rum.

På sidste post overføres fotos, lydoptagelser, noter osv. til en database, som udforskes i de følgende dage. Resultatet af de fælles oplevelser fremlægges under ESOF2014 ved et offentligt seminar, hvor workshopdeltagerne, men også andre cykelentusiaster og -fagfolk er velkomne.

Tilmeld dig ved at sende en mail til Henrik Reeh, reeh@hum.ku.dk +45 2244 2189 senest d. 6. juni 2014.

Begrænset deltagerantal: 25

Læs mere