Om Urban Culture Lab

Urbanitet – bykultur – er et centralt emne for forskning og undervisning i mange fagmiljøer på Det Humanistiske Fakultet. Urban Culture Lab er en tværgående indsats for at synliggøre og udvikle urbanitetsstudier ved fakultetet.

En samfundsmæssig udfordring
Mere end halvdelen af jordens befolkning lever i byer. Flere end 20 byer på verdensplan har en befolkning på over 10 millioner mennesker. Verdensøkonomien er i stigende grad baseret på og i byer frem for nationer. Med denne udvikling følger dybtgående kulturelle og sociale udfordringer, som humaniora kan hjælpe til at forstå og udvikle svar på.

Ny tilgang til byplanlægning
Byernes konkrete situationer, kulturelle miljøer og livsverdener sanses, opfattes og formidles af mennesker. Det sker i dagligdagen og i kunst, medier og kulturinstitutioner.

Nutidig byudvikling afhænger af evnen til at forstå bykulturens kompleksitet. Derfor vinder kulturel byudvikling indpas som en ny tilgang til planlægning. Dermed kan en humanistisk udforskning af byer og bykultur vise sig uomgængelig.

En humanistisk tilgang
Humanister tolker byudvikling og bykultur ved at sætte fokus på de urbane møder mellem historie, sprog, medier, kunst og kultur.

Byer er afgørende for menneskers liv. Uden at inddrage byen kan man ikke forstå de måder, hvorpå livet udfoldes, repræsenteres og fortolkes i de sidste mange hundrede år. Byer udgør rammen om de måder, hvorpå vi tænker, taler og handler – både til hverdag og til fest.

Bykultur spiller som term en samlende rolle i humanistisk udforskning af byer på tværs af historiske og geografiske forskelle. Betegnelsen bykultur konkretiserer studiefeltet ved Det Humanistiske Fakultet, og satsningen har derfor fået navnet Urban Culture Lab.

Samle og synliggøre
Urban Culture Lab er etableret i foråret 2014 og fokuserer på at samle og synliggøre fakultetets eksisterende forskning i bykultur. Bl.a. afholdes en række præsentationsforedrag, hvor satsningens tilknyttede institutter fremlægger deres forskning på området.