Digital humaniora

Brugen af digitale hjælpemidler og fælles forskningsinfrastrukturer og datasamlinger er et fokusområde for Det Humanistiske Fakultet. Styregruppen for digital humaniora har oprettet en engelsksproget hjemmeside, der skal bidrage til at inspirere og udbrede kendskabet til digitale metoder i humaniora.  

Se projektets hjemmeside på humanities.ku.dk.