Samtykkeerklæringer

Når du indsamler persondata (både følsomme og almindelige) i forbindelse med et forskningsprojekt, bør informanters deltagelse som udgangspunkt ske på baggrund af et såkaldt informeret samtykke. Et samtykke vil oftest bestå af en (skriftlig) deltagerinformation, et dokument, hvor du redegør for projektet, efterfulgt af selve samtykkeerklæringen, som underskrives af informanten og gerne også af dig.

Indsamler du oplysninger om børn og unge (under 18 år), er det forældrene, der skal afgive samtykke. Det er som udgangspunkt kun nødvendigt, at begge forældremyndighedsindehavere afgiver samtykke, hvis undersøgelsen er ”særligt indgribende” - fx i forbindelse med medicinsk behandling.

Du bør kunne dokumentere, at deltagerinformationen er leveret, og at informanten har afgivet et samtykke, enten ved skriftligt samtykke, eller fx ved at informationsproces og samtykke optages.

Hvis du sender dit projekt til godkendelse i Forskningsetisk Komité, vil komitéen også vurdere udformningen af den samtykkeerklæring, som du har udarbejdet til projektet.