Den nye persondataforordning og forskningsdata (GDPR) – Københavns Universitet

Forside > Forskning > Datamanagement > Persondata > Den nye persondataforo...

Den nye persondataforordning og forskningsdata (GDPR)

Der er nye regler på vej om behandling af persondata i forskningsprojekter og biobanker. De nye regler står i persondataforordningen (GDPR). Forordningen afløser den eksisterende persondatalov den 25. maj 2018.

Her kan du læse om de implikationer, forordningen forventes at have på forskellige aspekter af behandlingen af persondata i forskningsprojekter.

Anmeldelse af dataindsamlinger

Persondataforordningen vil ikke som udgangspunkt medføre ændringer i den hidtidige praksis i forhold til behandling og opbevaring af persondata indsamlet i forbindelse med forskningsprojekter.    

Du vil fortsat skulle anmelde din indsamling og forskning i personoplysninger. Dog vil du nu ud over personfølsomme data også skulle anmelde indsamling af almindelige ikke følsomme persondata.

Læs mere og hent anmeldelsesskemaet (KUnet).  

Databehandleraftaler

Hvis du skal være databehandler for andre eller gøre brug af en databehandler i forbindelse med et forskningsprojekt, skal du indgå en databehandleraftale, som på dine og institutionens vegne underskrives af din institutleder.

Der er skabeloner for databehandleraftalerne på dansk og engelsk på KUnet.

Hvis du løser opgaver som databehandler for eksterne parter, vil dette fremover skulle registreres til Datatilsynet i en særlig formular. Kontakt din institutadministrator eller forskerservice@hum.ku.dk for at få hjælp til registreringen.   

Nemmere deling af data i forskningsprojekter inden for EU

Folketinget behandler efter forslag en databeskyttelseslov, som skal supplere reglerne i persondataforordningen. Det foreslås at:

Personoplysninger skal kunne videregives til forskningsformål inden for EU/EØS uden krav om Datatilsynets forudgående tilladelse. Datatilsynet får dog mulighed for at opstille vilkår for videregivelsen.

Den lempeligere praksis vil ikke være gældende for biologisk materiale.

Offentliggørelse af personoplysninger i videnskabelige tidsskifter kræver godkendelse

I det lovforslag til en databeskyttelseslov, som skal supplere reglerne i persondataforordningen, foreslås det, at følsomme persondata i forskningsprojekter kun kan videregives med henblik på offentliggørelse i et anerkendt videnskabeligt tidsskrift eller lignende efter forudgående tilladelse fra Datatilsynet.