Opbevaring af data

Lovlig og forsvarlig brug af løsninger til opbevaring af data afhænger af typen af data, hvor fortroligt data er klassificeret, og af, hvilken værdi data repræsenterer. Dette gælder både for fysiske og digitale data. Der kan derfor være væsentlige opmærksomhedspunkter ved dataindsamling, som kan have betydning for, hvor du skal placere dine data, hvordan du sikrer dem, og hvilke procedurer du skal benytte, når du behandler data.  

Du er som ansat på KU ansvarlig for, at du behandler data lovligt, i overenstemmelse med KU's regler og Den danske kodeks for integritet i forskning. Fx skal du være opmærksom på, at indsamling og behandling af persondata skal være anmeldt og registreret på fakultetet. 
Læs om anmeldelse af indsamlinger.

Du kan kontakte it-support på Søndre Campus, hvis du har brug for vejledning om kryptering.

Kontakt forskerservice@hum.ku.dk, hvis du ikke finder svar på dine spørgsmål om dataopbevaring på her eller hvis du har brug for anden it-hjælp i forbindelse med behandling af forskningsdata.