Kontakt datamanagement

Det Humanistiske Fakultet har nedsat en taskforce for datamanagement, som administrativt understøtter og rådgiver om de praktiske aspekter af datamanagement-opgaven.

Taskforcen kommer gerne ud til individuelle møder eller større arrangementer på forskningsgruppe-, center- eller institutionsniveau og fortæller om datamanagement og den administrative support til opgaven.  

Taskforcen består af:

  • Lene Offersgaard
  • Tatjana Crnogorac

Vi kan kontaktes på forskerservice@hum.ku.dk.