Etiske godkendelser af forskningsprojekter

Fakultetets forskningsetiske komité fungerer som Institutional Review Board (IRB) i de tilfælde, hvor du i forbindelse med en ansøgning eller i andre sammenhænge skal dokumentere, at institutionen har godkendt de etiske aspekter af din forskning.

Forud for opstart af visse typer af projekter kan det sommetider være nødvendigt med en etisk godkendelse, der bekræfter, at forskningsdata indsamles og behandles korrekt. Dette gælder særligt ved indsamling og brug af personhenførbare, personfølsomme data eller andre fortrolige oplysninger.

Etiske godkendelser af forskningsprojekter kræves ofte ved internationale forskningsbevillinger og efterspørges også i stigende grad af videnskabelige tidsskrifter.

Du kan altid søge om at få dit projekt godkendt af Forskningsetisk Komité, men det er ikke et formelt krav til forskningsprojekter på Det Humanistiske Fakultet.

Forskningsetisk Komité har udarbejdet retningslinjer for, hvad der kræves, for at et forskningsprojekt lever op til standarderne for etisk videnskabelig praksis. Du kan læse retningslinjerne her.

Du kan søge om etisk godkendelse af dit forskningsprojekt og læse mere om Forskningsetisk Komité på komitéens hjemmeside