Introduktion til datamanagement på Det Humanistiske Fakultet

På Det humanistiske Fakultet er der fokus på at understøtte god videnskabelig praksis og på at sikre overholdelsen af etiske retningslinjer for og lovkrav til forskningen, da en gennemskuelig og sikker behandling af forskningsdata er af afgørende betydning for forskningens troværdighed og en integreret del af god videnskabelig praksis.

Forskningsdatamanagement vedrører beslutninger og praksis relateret til indsamling, organisering behandling, opbevaring, bevaring og deling af digitale og fysiske data under og efter et forskningsprojekts løbetid, og sikrer blandt andet at:    

  • god videnskabelig praksis og etiske retningslinjer overholdes
  • troværdighed omkring metode og proces øges og forskningsforløbet letter kan dokumenteres
  • synlighed og impact af forskningen øges
  • det bliver mere overskueligt at finde rundt i egne data
  • det bliver muligt sikkert og overskueligt at dele data
  • risikoen for datatab mindskes.

Fakultetets side om forskningsdatamanagement er tænkt som en praktisk introduktion til de forskellige aspekter af dataindsamling og behandling og opbevaring med anvisninger på, hvordan praktiske problemer og etiske og lovmæssige krav bedst overholdes i forskningsprojektets forskellige faser.

Siden er opbygget ud fra de enkelte elementer af datas livscyklus for at gøre det så let som muligt at finde frem til de oplysninger, værktøjer og procedurebeskrivelser, som er mest relevante i løbet af de enkelte projektfaser:

Der er også udførlige afsnit om krav og retningslinjer i forbindelse med indsamling og behandling af persondata i forskningsprojekter.