Find og genbrug data

Det kan være svært at finde frem til netop de forskningsdata, som andre har produceret, og som du kan inddrage i din forskning.

Dataresurser, der er relevante for humaniora, findes pt. i mange separate datalagre. Mange er baseret på projekter, hvoraf det lykkes nogen at blive permanente samlinger, mens andre lukker ned, når projektbevillingerne løber ud. For at sikre dine bevaringsværdige forskningsdata på lang sigt bør du lægge dem i et datalager, der sikrer deres overlevelse i mindst 5 år.

Der findes forskellige registre over datalagre og data. I listen herunder kan du se nogle eksempler.  Send os gerne information om datalagre, som du finder interessante.

Når du genbruger data

Når du genbruger andres data, er det vigtigt at være opmærksom på, hvordan du må anvende disse data, og hvilke licensforhold der gælder. Vær også opmærksom på, hvordan udgiveren af disse data ønsker at blive citeret, og hvordan data skal refereres.

Vær meget opmærksom på beskrivelserne af de fundne data, og vær særlig opmærksom på:

  • Hvordan er disse data skabt eller indsamlet, hvad var designet eller formålet med disse data?
  • Hvilke metoder, procedurer eller værktøjer blev brugt i dataindsamlingen eller datagenereringen?
  • Er der en dataindsamlingsprotokol, interviewmanual eller andet, der beskriver detaljer i skabelsen af disse data?
  • Hvordan er data modificeret, justeret, annoteret, og er disse ændringer dokumenteret?
  • Er den tilgængelige information tilstrækkelig til, at du kan vurdere kvaliteten og anvendeligheden af data i forhold til din forskningsopgave?
  • Er licensforholdene umiddelbart klare og tilstrækkelige, eller er det evt. muligt at kontakte udgiveren om en aftale?

Sites til inspiration

Her vil vi samle nogle eksempler på genbrug af forskningsdata. Send gerne dine erfaringer til forskerservice@hum.ku.dk