Datamanagement-planer

Du kan bruge en datamanagement-plan til at få et overblik over, hvordan du før, under og efter et forskningsprojekt vil behandle de data, du indsamler i forbindelse med projektet.

Datamanagement-planer efterspørges i stigende grad hos bevillingsgivere, som ønsker dokumentation for databehandlingen i finansierede projekter, men en datamanagement-plan er også et udmærket redskab til at skabe overblik over datahåndteringsspørgsmål i forskningsprojekter generelt.

I en datamanagement-plan skal du blandt andet tage stilling til, hvilke typer data du indsamler eller generer i løbet af dit projekt, hvordan og hvor længe du vil opbevare dem, om du ønsker at dele dine data, og om der er etiske overvejelser og retningslinjer, som du skal overholde i forbindelse med din dataindsamling.

DMPonline

Hvis du skal udarbejde en datamanagement-plan kan du bruge programmet DMP-online. Programmet hjælper med at generere en datamanagement-plan ud fra forskellige typer datahåndteringsspørgsmål og giver mulighed for at dele og eksportere din datamanagement-plan som fx pdf. Du kan også løbende redigere eksisterende planer.

DMP-online skabelonen findes i to udgaver. En ren generisk udgave, og en, der er særligt rettet mod EU-projekter (H2020) og tager udgangspunkt i EU's template til datamanagement-planer. Du får adgang til begge udgaver, når du har oprettet dig som bruger i systemet.

Åbn DMPonline her