Indsamling af data

Planlægning af dataindsamling

Inden du begynder på din dataindsamling, bør du overveje følgende overordnede spørgsmål:

  • Er der tale om ny indsamling eller ”genbrug” af dataset”, og hvis der er tale om genbrug af dataset, har du i så fald ret til at bruge data?
  • Hvordan indsamles data, og hvor kommer det fra?
  • Indsamler du persondata eller andre typer fortrolige data?
  • Hvor store mængder data indsamler du, og hvilken type data arbejder du med?
  • Hvordan skal dine data opbevares?
  • Kan og vil du dele dine data?
  • Hvor længe skal dine data opbevares?  Vil der være data, som det er relevant at opbevare ud over de lovpligtige 5 år for publicerede data?

Spørgsmålene er bygget op omkring de grundlæggende overvejelser i forhold til datas livscyklus, dvs. hvordan du/I vil håndtere forskningsdata i løbet af og efter projektets ”levetid”, og er med til af afklare særlige forhold omkring dataejerskab og rettigheder, personfølsomme data, datatyper, datamængde og (omkostninger til) opbevaring og bevaring af dine data efter projektet og på længere sigt.

I forbindelse med forskningsprojekter med større eller særlige datamængder bør du være opmærksom på, at der hos bevillingsgiverne kun kan søges midler til opbevaring, behandling og kuratering af data i/for projektperioden. Opbevaring af data ud over projektperioden vil kunne medføre en udgift for dit institut, og derfor bør du have afklaret dataopbevaringsspørgsmålet med din institutleder inden projektansøgning og opstart.  

Du bør også være opmærksom på, at dine forskningsdata i henhold til den danske kodeks for integritet i forskning bør opbevares i 5 år efter seneste publicering på datasættet. Personfølsomme data bør dog, hvis muligt, anonymiseres. 

Læs også om: