18. marts 2007

Borneos sidste nomader

Borneos sidste nomader

Penan-folket er truet på deres eksistens af en ubønhørlig tømmerindustri, som ødelægger regnskoven, og af kristne missionærer, som gør, hvad de kan for at penanerne skal opgive deres traditionelle levemåde.

I foredraget, som stammer fra Humaniorafestival 2007, fortæller lektor Mikael Rothstein om penanernes liv, deres myter og ritualer, deres liv i skoven og om deres forhold til dyr og planter.

Foredraget ledsages af film og billeder fra to ekspeditioner ind i regnskoven i 2005 og 2007.