3. september 2012

Forskere afslører Blixens to forfatterskaber

EN KVINDE – TO FORFATTERE

Litteraturforskere fra Københavns Universitet har sammenlignet Karen Blixens danske og engelske tekster og afslører to forskellige forfatterskaber. Der er både passager og situationer, der er forskellige i de danske og amerikanske udgaver. Forskerne præsenterer de nye analyser på en konference i anledning af 50-året for Blixens død.

Karen Blixen og Isak Dinesen har op gennem det 20. århundrede delt verden imellem sig: Karen Blixen som den store danske forfatter og Isak Dinesen som stort forfatternavn i den engelsksprogede verden. Blixen og Dinesen er blevet anset for at have skrevet de samme bøger – med den eneste forskel, at det er på to forskellige sprog. Nu afslører litteraturforskere fra Københavns Universitet, at forholdet mellem Blixen og Dinesen er misforstået.

Foto: Det Kongelige Bibliotek

Karen Blixen, Rom 1959

- Bøgerne er bevidst ikke oversat ordret. Der er hele passager og situationer i de danske udgaver, der ikke findes i de amerikanske. Og det samme var tilfældet de få gange, hvor hun skrev på dansk og derefter oversatte til engelsk. Fx røg Aldous Huxley ud af Den afrikanske Farm til fordel for M.A. Goldschmidt, og når hun associerer til Emil Aarestrup og Christian Winther i Vinter-Eventyr, gør hun det naturligt nok ikke i de engelsksprogede versioner, siger adjungeret professor og litteraturforsker Poul Behrendt, der er medarrangør af konferencen ’Karen Blixen i det 21. århundrede’ og selv skal tale om Blixen/Dinesen-skismaet.

- En af de absurde ting ved Blixen-forskningen er, at den er delt i to – en der beskæftiger sig med Karen Blixens forfatterskab og en, der beskæftiger sig med Isak Dinesens. Opfattelsen er, at bøgerne er ens, og at fx Winter’s Tales og Vinter-Eventyr er samme tekst, bare på to forskellige sprog. Kun få har undersøgt, om det virkelig er sådan, forklarer Poul Behrendt.

Fra engelsk til dansk

Forskerne har fundet ud af, at der er stor forskel på de to versioner af Blixen/Dinesens udgivelser. Karen Blixen skrev altid, med en enkelt undtagelse, sine bøger på engelsk først. Og når et manuskript var færdigt på engelsk, oversatte hun det selv til dansk. Men det er der kun ganske få i Danmark, der er klar over.

- Alle i Danmark tænker Blixens forfatterskab som primært dansk. Men faktum er, at hun oversatte sine tekster til dansk fra engelsk, og i rigtig mange tilfælde er teksten ikke bare oversat. For da hun oversatte teksterne havde hun stadig forfatterkasketten på, og derved udviklede hun i processen en ny version, forklarer Poul Behrendt og tilføjer, at Karen Blixen ville have været en fisk i vandet i pc’ens tidsalder:

- Hun skrev sine manuskripter igennem afsindigt mange gange, og der kom nye ting til hver gang – og derfor også i oversættelserne.

Dinesen er ikke nær så gammeldags på engelsk, som Blixen er på dansk.

- Hun ved meget mere om historiske måder at skrive på på dansk og skriver mere kortfattet og koncist og mere moderne på engelsk. På dansk insisterede hun fx på at skrive ur med h, ’Uhr’, selvom det var helt ude af trit med samtiden. Hun fastholdt på dansk en stil fra det 19. århundrede. Og derfor var det også et kæmpe chok for mange, da hendes breve fra Afrika blev udgivet, og det viste sig, at hun skrev et fuldstændig nutidigt dansk, når hun ikke var fiktionsforfatter, fortæller Poul Behrendt.

Forud for sin tid

Litteraturforskeren mener, at der er mange ting, der gør Blixen interessant – selv 50 år efter hendes død.

- Blixen kan og tør fortælle historier, der ikke er bundet til det realistiske. Hun er en fortæller, der ikke lader sig snære af restriktioner i forhold til, hvad man stilistisk kan og ikke kan. Det giver hende en usædvanlig plads i dansk litteratur. I dag er den slags fortællinger måske ikke usædvanlige, og vi har bl.a. haft en bølge af magisk realisme fra Sydamerika i 70’erne, men Blixens historier har en helt anden logik end nutidens fantastiske fortællinger, mener Poul Behrendt.

Stort konferenceprogram

Ud over fokusset på Blixen vs. Dinesen vil forskerne på konferencen diskutere den udbredte opfattelse af Blixen som postkolonialist, og der vil være flere oplæg om Blixens stærkt underbelyste forhold til Kierkegaard, om hendes humor, og om køn og kærlighed i fortællingerne. Derudover kan man på konferencen se filmforestillingen ’Bag Blixens maske’, som bliver fulgt op af en samtale mellem kritikeren Erik Skyum-Nielsen og filmens instruktør Morten Henriksen.

Konferencen er arrangeret i samarbejde med Charlotte Engberg fra Roskilde Universitet og Bo Hakon Jørgensen fra Syddansk Universitet, ligesom Rungstedlundfonden har støttet arrangementet og lægger hus til en del af konferencen.

Læs mere om konferencen ’Karen Blixen i det 21. århundrede’ og se hele programmet på https://hum.ku.dk/kalender/2012/september/karen_blixen_i_det_21_aarhundrede/

Kontakt

Adjungeret professor Poul Behrendt
Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Mobil: 26 21 41 37

Kommunikationsmedarbejder Pernille Munch Toldam
Det Humanistiske Fakultet
Mobil: 29 92 41 69