03. oktober 2012

Sapere Aude-bevilling til sprogforsker

Sapere Aude-bevilling

Martha Sif Karrebæk fra Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab forsker i minoritetsbørns sprogbrug. Det gør hun så godt, at hun modtager en af årets prestigefyldte Sapere Aude-bevillinger fra Det Frie Forskningsråd.

Sapere Aude er et karriereprogram fra Det Frie Forskningsråd, som skal give forskningens elite de bedste betingelser for at skabe banebrydende forskningsresultater.

Sprogforsker Martha Sif Karrebæk modtager en af Sapere Audes såkaldte forskningsleder-bevillinger, der giver hende mulighed for at lede et forskningsprojekt over de næste fire år.

Projektet, som hun skal bruge sin bevilling til, handler om modersmålsundervisningen for de sproglige mindretalselever i København.

Læs mere om Martha Sif Karrebæk og hendes projekt

Ni bevillingsmodtagere på Københavns Universitet

I alt modtager syv forskere fra Københavns Universitet bevillinger af forskellig størrelse fra Sapere Aude-programmet DFF-Forskningsleder. Derudover modtager to forskere fra universitetet bevillinger fra Sapere Aude-programmet DFF-Topforsker.

Se KU’s nyhed og de øvrige bevillingsmodtagere fra universitetet.