12. marts 2012

Karnevalsspecialist tiltræder som adjungeret professor

Tiltrædelsesforelæsning

En af sværvægterne inden for international teaterforskning, Christopher Innes, tiltræder 14/3 med forelæsningen ’ 'Life is a Cabaret' - Popular Art and Avant Garde Theatre’ som adjungeret professor ved Institut for Kunst- og Kulturvidenskab på Københavns Universitet. Innes har i en årrække haft den canadiske stats Research Chair in Performance and Culture og er forskningsprofessor ved York University i Toronto

Christopher InnesChristopher Innes er en væsentlig forsker, fordi han repræsenterer så mange forskellige tilgange til teaterforskningen: Både den traditionelle Teatervidenskab – specielt med fokus på tiden efter 1890erne og med bøger som ’Avantgarde Theatre Theatre’ og ’Modern British Drama - The Twentieth Century’. Og en mere tværfag tilgang repræsenteret ved en bog som Designing Modern America.  

Hertil kommer Christopher Innes' optagethed af teatrale former uden for teatret – som det fx kommer til udtryk i karnevalet. I 2008 organiserede Christopher Innes konferencen ’Carnival. A People’s Art’ som blev fulgt op af bogen ’Carnival. Theory and Practice’.

Tiltrædelsesforelæsningen er åben for alle interesserede og foregår 14/3 kl. 14 i auditorium 22.0.11, Karen Blixens Vej 1, DK-2300 København S