4. marts 2012

Arkæologer finder 20.000 år gamle hytter i Jordan

Forhistorie

Arkæologer fra Københavns Universitet, University of CaliforniaBerkley, University of Cambridge, og Department of Antiquities i Jordan har under udgravninger i det østlige Jordan opdaget 20.000 år gamle hytter – nogle af de ældste menneskeskabte bygninger, forskerne kender til. De viser, at området har været tæt befolket, og at menneskene, der levede der, skabte arkitektur og sociale strukturer godt 10.000 år, før landbruget opstod.

"Hytterne er ikke store: De er højst to til tre meter lange og gravet ned i jorden. Vægge og lofter er lavet af kviste, som siden er brændt og faldet sammen og har efterladt mørke aftegninger i jorden."

  Tobias Richter, Københavns Universitet

Et britisk, amerikansk, dansk og jordansk forskerhold har fundet 20.000 år gamle hytter ved en udgravning nær byen Azrag i det østlige Jordan. Opdagelsen er netop blevet publiceret i det videnskablige tidsskrift PLoS One. Ifølge forskerne viser hyttestrukturerne, at jæger-samlere meget tidligt udviste en adfærd, som ellers forbindes med landbrugets opståen 10.000 år senere:

- Foto: Lisa MaherDet, vi kan se ud fra udgravningerne ved Azraq, er, at der har været en stor koncentration af mennesker på ét sted. De boede her i lange perioder, mens hytterne blev opført; de udvekslede objekter med andre grupper i området og begravede endda deres døde på selve stedet. Dette er en adfærd, vi forbinder med de første landbrugsbosættelser, der erstattede jæger-samler-kulturen. I Kharaneh IV, som udgravningen hedder, kan vi dokumentere den samme adfærd hele 10.000 år, før landbruget opstod, fortæller arkæolog Jay Stock fra University of Cambridge, hvor forskningsprojektet er forankret.

Små hytter, store perspektiver

Indtil nu har arkæologerne udgravet to mindre hytter, men de mener, der kan være flere gemt under ørkensandet i Azraq-området, hvilket forbandt mennesker fra mange forskellige områder. Men selv om hytterne er små, indeholder de mange genstande, hvilket viser, at jæger-samlerne havde en form for bytteøkonomi over store afstande:

Foto: Lisa Maher

Gazellehorn

- Inden i hytterne har vi fundet afbrændt gazellehorn, klumper af rød okkerfarve og et depot af hundredvis af gennemborede skaller fra forskellige skaldyr. Disse skaller er blevet transporteret til stedet fra Middelhavet og Det Røde Hav, som ligger over 250 km væk. Det viser, at jæger-samlerne havde gode netværk og udvekslede genstande over store afstande, vurderer Lisa Maher fra University of CaliforniaBerkley.

Klimaforandringer og landbrugets opståen

Området omkring Azraq i det østlige Jordaner er i dag tørt og goldt. Men under den sidste istid, for 20.000 år siden, da jæger-samlerne konstruerede de hytter, der netop er blevet udgravet, var det et frodigt sted med floder, søer og et rigt dyreliv. Sådan blev det dog ikke ved med at se ud.

Arkæolog Tobias Richter fra Københavns Universitet interesserer sig for netop klimaet i Azraq-området, og han har indledt et forskningsprojekt om de klimaforandringer, der indtrådte for 12.800 år siden, og som nogle forskere mener, var startskuddet til landbruget i Mellemøsten.

-For 12.800 år siden faldt temperaturen 5 grader verden over, hvilket har fået betegnelsen Yngre Dryas.  Kuldeperioden varede 1300 år og betød, mener mange, at jæger-samler-kulturen i Mellemøsten begyndte at dyrke de vilde kornsorter, som de ikke længere havde så let adgang til i naturen, forklarer Tobias Richter og fortsætter:

- Modellen for landbrugets opståen er et omdiskuteret emne, og jeg vil gerne teste kronologien og de miljømæssige faktorer i modellen ved hjælp fra udgravningerne i Azraq-området. Målet er at undersøge, hvilken indvirkning Yngre Dryas' klimaforandringer har haft mere lokalt og for at skabe et mere nuanceret billede af bosættelsesmønstrene og den kulturelle udvikling.

Tobias Richter har fået en bevilling på 2,2 millioner kr. fra Det Frie Forskningsråd – Kultur og Kommunikation til sit forskningsprojekt, som løber over de næste tre år. Læs mere om projektet

Kontakt

Adjunkt Tobias Richter
Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier
Mail: richter@hum.ku.dk
Mobil: 27 20 36 05

Kommunikationsmedarbejder
Carsten Munk Hansen
Det Humanistiske Fakultet
Mail: carstenhansen@hum.ku.dk
Mobil: 28 75 80 23