06. juni 2012

ErhvervsPhD'er vinder formidlingspris

Formidling

Louise Klinge Nielsen er erhvervsPhD-studerende på Professionshøjskolen Metropol og Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab (INSS) på Københavns Universitet. Hendes artikel om skældud i skoleklassen er netop blevet belønnet med ErhvervsPhD Foreningens formidlingspris.

Når skolebørn får skældud, lærer de mindre, end når læreren taler almindeligt til dem. Eleverne tør nemlig ikke bede om hjælp, når læreren først har været vred.

Det viser ny forskning af erhvervsPhD-studerende Louise Klinge Nielsen, som er tilknyttet Professionshøjskolen Metropol og Københavns Universitet. Her forsker hun i lærer-elev-relationer i grundskolen. Og det er netop den forskning, som hun har formidlet på så fornem vis, at ErhvervsPhD Foreningen valgte at give hende en formidlingspris for det.

Du kan læse Louise Klinge Nielsens prisvindende artikel på videnskab.dk.