14. august 2012

Madpakken gør integration svær

sundhed

Rugbrød er sundt og fremmer børnenes indlæring, lyder det fra ernæringseksperter og skolelærere. Så når minoritetsbørn har hvidt brød med i madpakken, får de at vide, det er forkert, og de oplever endnu en gang ikke at kunne leve op til danske normer.

- Der er stor fokus på sundhed og kost i den danske folkeskole, og det er ikke ligegyldigt, hvad børnene har med i madpakken. I nogle skoler bliver børnene ligefrem stillet til ansvar for madpakkens indhold. Det betyder blandt andet, at minoritetsbørn oplever, de ikke kan leve op til normer om sundhed og danskhed, fordi de ikke har tradition for at spise rugbrød og derfor ikke har det med i madkassen.

Foto: Steen Roar Hillebrecht, Creative Commons BY-SA 3.0, Derivative Work

'Autoriseret' madpakke med rugbrødsmadder

Sådan konkluderer postdoc og sprogforsker Martha Sif Karrebæk fra Københavns Universitet i en artikel i det anerkendte tidsskrift Journal of Linguistic Anthropology Artiklen bygger på et 10 måneder langt feltarbejde i en børnehaveklasse på en københavnsk folkeskole.

- Menneskers forståelse af sunde fødevarer og gode madvaner er i høj grad kulturelt betinget, og i Danmark nyder rugbrødet en helt særlig status som 'sund danskhed'. Derfor opstår der konflikter mellem skolens og lærernes opfattelse af, hvad der udgør en sund madpakke, og minoritetsbørnenes forældre, som smører madpakkerne. Og her kommer børnene i klemme, fordi de hverken vil skuffe deres forældre eller lærerne, forklarer Martha Sif Karrebæk.

- Minoritetsbørnene i den klasse, jeg fulgte, følte sig nogle gange tvunget til at lyve om deres madpakkers indhold. De var jo godt klar over, at lærerne forventede at høre noget andet, end at de havde hvidt brød med. Deres egne madvaner og præferencer var simpelt hen ikke relevante.

Andre sunde fødevarer end rugbrød

Det er ikke Martha Sif Karrebæks ærinde at så tvivl om rugbrødets veldokumenterede sundhedsfremmende egenskaber eller skolernes gode hensigter. I stedet vil hun gerne bidrage til en større refleksion over den pædagogiske håndtering af sund mad, som risikerer at udskille og udstille nogle børn i stedet for at integrere dem. Hvad der går for at være 'lødig mad' i et land, i dette tilfælde Danmark, betragtes nemlig ikke nødvendigvis som god mad i andre kulturer.

- Denne form for sundhedspædagogik, hvor særligt danske fødevarer fremhæves, giver en kulturel slagside. Lærerne og skolen vil gerne hjælpe disse børn, men risikerer i stedet at udstille deres madvaner som usunde og anderledes – ligesom deres sprog, tøj og religion er anderledes, siger Martha Sif Karrebæk. Hun understreger samtidig, at alle madpakker selvfølgelig ikke er lige sunde og gode, og at der er reelle problemer med nogle børns madpakker og sundhedstilstand.

- Men det må være muligt at finde andre madvarer end rugbrød, som kan gøre madpakken sund, og som ligger tættere på de madvaner, børnene møder derhjemme.

Læs artiklen 'What’s in Your Lunch Box Today?': Health, Respectability, and Ethnicity in the Primary Classroom” i Journal on Linguistic Anthropology.

Kontakt

Postdoc Martha Sif Karrebæk
Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Det Humanistiske Fakultet
Tlf: 35 32 94 00, mobil: 27 28 10 84

Kommunikationsmedarbejder Carsten Munk Hansen
Det Humanistiske Fakultet
Mobil: 28 75 80 23