28. april 2012

Vampyrer giver danske teenagere smag for det åndelige

Religion og medier

Danske teenagere søger svar på livets store spørgsmål andre steder end hos de etablerede religioner. I stedet dyrker de amerikanske film og tv-serier om vampyrer, engle og andre overnaturlige væsner i stor stil: En ny ph.d.-afhandling fra Københavns Universitet viser, at en serie som Twilight for nogle unge erstatter traditionel religion og øger interessen for åndelige og religiøse spørgsmål.

For mange danske teenagere er etablerede religiøse institutioner som Folkekirken lavstatus og traditionelle religiøse forestillinger gammeldags. Fraværet af et sammenhængende religiøst verdensbillede hos de unge kan blandt andet medføre, at film- og tv-serier som Twilight og The Vampire Diaries, hvor det vrimler med vampyrer og religiøse symboler, erstatter den funktion, som de gamle religiøse institutioner har haft, og som de unge ikke længere gider.

Vampyren Edward og Bella fra Twilight-filmen.
Foto: Nordisk Film

- Min undersøgelse viser, at en filmserie som Twilight skaber et rum for de unge, hvor de kan beskæftige sig med livets store spørgsmål, moral og det overnaturlige på en lystbetonet og uforpligtende måde. Fiktionsserierne udfordrer deres måde at se dem selv og deres omgivelser på, forklarer Line Nybro Petersen fra Film- og Medievidenskab og fortsætter:

- Eksempelvis mente flere af de unge, jeg interviewede, at det var fascinerende, at vampyrer, der traditionelt set repræsenteres som onde, i samtidens serier fremstilles som gode. Det oplever de som en invitation til at reflektere over deres egne opfattelser af godt og ondt. Og så er der en helt elementær fascinationskraft i det overnaturlige, som alle mennesker reagerer på. Uanset alder. Men derudover er det vigtigt at slå fast, at serierne selvfølgelig også tiltrækker de unge, fordi de i stor udstrækning handler om de problemer, de selv går og tumler med.

"Flere af de unge, jeg interviewede, mente, det var fascinerende, at vampyrer, der traditionelt set repræsenteres som onde, i samtidens serier fremstilles som gode!

- Line Nybro Petersen

Line Nybro Petersens ph.d.-afhandling "Wicked Angels, Adorable Vampires! Religion, amerikanske serier og danske teenagere" består af en kvalitativ undersøgelse blandt 72 danske teenagere mellem 14 og 18 år, som er optaget af overnaturlige serier, og en undersøgelse blandt en mindre gruppe på 9 teenagere, der dyrker Twilight-serien, men også en bredere analyse af amerikanske tv-seriers fremstilling af religiøse emner og forhold.

Serierne bliver hellige

Ifølge Line Nybro Petersen bliver nogle af de unge fans’ dyrkelse af en serie som fx Twilight, så intens, at det næsten i sig selv tangerer det religiøse, men i nye former. Selve film- eller tv-serien bliver hellig, og fansene holder alle andre overnaturlige tv-serier op imod den ”rigtige” version af helligdommen.

- Jeg har blandt andet fulgt Twilight-fansene, når de har været til premiere på filmene, og der kan man se, hvordan de igennem en række forskellige ritualer signalerer og ”performer” deres tilhørsforhold til serien. Der grædes, hvines og synges – og den ”performance” er vigtig for oplevelsen af at være en del af noget større. Der bliver altså investeret rigtig mange følelser i selve det fiktive univers, og de begivenheder, der er en del af det, siger Line Nybro Petersen.

Medierne forandrer religionen

Line Nybroe Petersen understreger, at hendes kvalitative undersøgelse blandt en lille gruppe fans ikke er repræsentativ for alle danske unges forhold til religion og amerikanske tv-serier med religiøst indhold. Men resultaterne af undersøgelsen bekræfter pointerne i flere kvantitative undersøgelser af mediernes fremstilling af religion.

- Flere andre undersøgelser har demonstreret, at overnaturlige fiktionsserier øger interessen i religiøse emner, og at serierne er med til at forandre unges religiøse forestillinger, blandt andet fordi selve de religiøse elementer, som serierne trækker på, bliver underkastet en fortællemæsssig logik for at passe ind i de universer, serierne opdyrker. På den måde får det religiøse ofte en anden form og et andet indhold end i de traditionelle fremstillinger, vi kender fra Biblen og andre religiøse institutioner, slutter Line Nybro Petersen.

Line Nybro Petersen forsvarede sin afhandling 19. april på Det Humanistiske Fakultet.

Kontakt

Ph.d. Line Nybro Petersen
Institut for Medier, Erkendelse og Formidling
Mobil: 51 92 78 03

Kommunikationsmedarbejder Carsten Munk Hansen
Det Humanistiske Fakultet
Mobil: 28 75 80 23