14. april 2012

Fakultet giver karaktergaranti

Talknas

Et hold studerende på Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab på Det Humanistiske Fakultet har ved en fejl fået slettet deres karakterer i et fag. Instituttet vil løse problemet.

I løbet af ugen har studerende fra efterårets undervisning i faget Faglig Formidling henvendt sig til Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab og klaget over, at deres karakter var forsvundet og erstattet med et 'B' for bestået. Instituttets studieleder Henrik Blicher har tidligere understreget, at instituttet arbejder på en løsning.

Prodekan Jens Erik Mogensen fra Det Humanistiske Fakultet bakker studielederen op og garanterer de studerende, at de får deres karakterer:

- Når instituttet har stillet de studerende en talbedømmelse i udsigt, og de også allerede har fået en sådan, skal karakteren naturligvis figurere på eksamensbeviset. Instituttet er i gang med at løse problemet og vil snarest muligt tage kontakt til de berørte studerende og give dem både en forklaring og karakteren tilbage.

Instituttet er ved at undersøge, hvordan fejlen kunne opstå.

- Vi er rigtig kede af de problemer, fejlen har skabt for de studerende og er lige nu ved at kortlægge, hvad der er gået galt. I den forbindelse undersøger vi, hvordan vi kan forebygge, at fejlen gentager sig, siger studieleder Henrik Blicher. 


Kontakt

Prodekan Jens Erik Mogensen, Det Humanistiske Fakultet
Mobil: 28 75 84 06

Nyhedsredaktør Anna Høxbro Bak, KU Kommunikation
Mobil: 22 64 03 55