13. oktober 2011

Gå på indkøb i dansk talesprog

Talesprog

På Sprogforandringscentret ved Københavns Universitet har to studerende i samarbejde med sprogforskere etableret en talesprogsbutik, hvor skole- og gymnasieelever og deres lærere kan finde inspiration til undervisningsforløb, opgaver og projekter om dansk talesprog. Talesprogsbutikken er en direkte forbindelse mellem den nyeste viden om dansk sprog og ungdomsuddannelserne.

De unge kan ikke tale ordentlig dansk, deres udtale er dårlig, de blander sprog sammen i en stor pærevælling. Og så bander de. Sådan har det lydt i generationer fra ældre sprogbrugere, som er bekymrede for det danske sprogs fremtid.  Men er de unges udtale virkelig så dårlig, og bander de mere end deres forældre og lærere?

Det er blot nogle af de spørgsmål, som de ældste elever i folkeskolen, gymnasieleverne og deres lærere nu kan få hjælp til at besvare på www.talesprogsbutikken.hum.ku.dk, hvor to kandidatstuderende, der begge har specialiseret sig i talesprog, sidder klar for at svare på spørgsmål eller vejlede om undervisningsforløb om fx ungdomssprog og sproglig identitet.

- Talesprogsbutikken kan være med til at øge bevidstheden om talesproget og gøre det til et mål for undervisningen i skolerne - og i øvrigt gøre undervisningen meget nærværende for eleverne, fordi de kan tage udgangspunkt i sig selv. I øjeblikket underviser lærerne sjældent i talesprog, og det vil vi gerne lave om på. Vi mener, at der ligger en meget stor styrke i at være bevidst om de koder, som forskellige typer af talesprog bærer med sig, for eksempel ungdomssprog, eller den manipulation, der kan gemme sig i politikeres brug af sproget, forklarer sprogforsker Janus Spindler Møller fra Sprogforandringscentret på Københavns Universitet.

Få besøg af talesprogskaravanen

På www.talesprogsbutikken.hum.ku.dk kan sproginteresserede elever og lærere få besvaret spørgsmål af de kandidatstuderende Thomas Hjelm Hansen og Maja Christine Wester, der dagligt beskæftiger sig med talesprog, og som har eksperterne fra universitetsverdenen inden for rækkevidde. Hjemmesidebrugerne kan også tilkalde den såkaldte talesprogskaravane.

- Talesprogskaravanen er tænkt som et ekstra tilbud til lærere og elever, som kan få nogle af Sprogforandringscenterets forskere til at komme og holde foredrag om den nyeste forskning i talesprog. Det kan for eksempel handle om, hvordan de unge bruger sproget til at skabe sig en identitet, som er forskellig fra deres forældre og lærere, dvs. ungdomssprog. Eller om sproglig manipulation, siger stud.mag. Thomas Hjelm Hansen.

Om Talesprogsbutikken og Sprogforandringscenteret

Det er Sprogforandringscentret, DGCSS, på Københavns Universitet, som står bag www.talesprogsbutikken.hum.ku.dk. De to kandidatstuderende Thomas Hjelm Hansen og Maja Christine Wester, som begge er tilknyttet centret, har oprettet hjemmesiden og bemander Talesprogsbutikkens brevkasse – de sidder klar med råd, inspiration og vejledning.

Sprogforandringscentret undersøger, hvordan dansk talesprog har forandret sig i perioden 1900 til 2000 og udvikler og afprøver i den forbindelse en ny sprogforandringsteori. Centret råder over en af verdens største databaser over talesprog. Professor Frans Gregersen er leder af centret.

www.talesprogsbutikken.hum.ku.dk er blevet til med økonomisk støtte fra Danmarks Grundforskningsfond.

Kontakt

Sprogforsker Janus Spindler Møller
Sprogforandringscentret, Københavns Universitet
Mail: janus@hum.ku.dk
Mobil: 27 20 09 91

Stud.mag. Thomas Hjelm Hansen
Sprogforandringscentret
Mobil: 28 15 24 99

Stud.mag. Maja Christine Wester
Sprogforandringscentret
Mobil: 25 12 93 68

Talesprogsbutikkens brevkasse: talesprogsbutikken@hum.ku.dk