30. november 2011

Fakultetsmagasinet Humanist får ny profil

I årets sidste nummer af Humanist, kan du bl.a. læse, hvordan nordisk tegneserieforskning med det nye tegneserienetværk NNCORE har fået en gevaldig saltvandsindsprøjtning. Du kan også høre to forskere og en studerende fra Indianske Sprog og Kulturer fortælle om den maya-konference, de er medarrangører af, og som løber af stablen på fakultetet i december.

Med de studerende i fokus

Men det nye nummer af Humanist bliver også det sidste nummer af magasinet as we know it! For redaktionen og det nye dekanat har besluttet, at Humanist fremover skal være et studentermagasin, der skal bringe artikler om studieliv, beskæftigelsesmuligheder for humanister, studiekredse, læsegrupper, studiejob, fester og alt det andet, der fylder i en humaniorastuderendes liv. Derudover vil der selvfølgelig også stadig være masser af plads til historier om forskning, undervisning og administration i det nye blad – men artiklerne vil i langt højere grad have et studenterperspektiv.

For at Humanist kan lykkes som studentermagasin, har redaktionen brug for at være i tæt dialog med fakultetets studerende. Send derfor meget gerne en mail til redaktør Pernille Munch Toldam på pmunch@hum.ku.dk, hvis du er studerende og har en ide til en historie til bladet.

Bliv en af Humanists nye studenterskribenter

Ud over en tæt og bred dialog leder redaktionen også efter en lille flok dygtige studerende, der kunne tænke sig at være tilknyttet bladet og levere en journalistisk artikel eller to i semesteret. Så hvis du brænder for at skrive og har lyst til (for et mindre honorar) at producere ikke-akademiske artikler, så send en mail til adressen ovenfor inden den 12. december. Mailen skal indeholde en kort motiveret ansøgning på maks. en halv A4-side om, hvorfor du vil skrive for Humanist. Vedlæg derudover to eksempler på artikler, du selv har skrevet.

Du finder det nyeste nummer af Humanist på alle fakultetets institutter og fællesarealer og på www.humanist.hum.ku.dk. Første nummer af det nye studentermagasin udkommer 3. februar 2012.