30. marts 2011

Journalistisk spin skaber politik

Politik og journalistik

Tv-serier, film og litteratur har de senere år sat et populærkulturelt fokus på dansk politik og (magt)forholdet mellem politikere, presserådgivere og journalister på Christiansborg. Om virkelighedens Christiansborg helt kan leve op til fantasiens, er der delte meninger om - men en af dem, der har et kvalificeret grundlag at vurdere det på, er ph.d.-stipendiat Camilla Dindler.

I sin ph.d.-afhandling, "Christiansborg uden for citat", bidrager hun med helt ny forskning på området. Med udgangspunkt i empiriske undersøgelser analyserer hun journalisters, presserådgiveres og politikeres adfærd på Christiansborg og identificerer elementer af deres gensidige afhængighed.

- Journalisterne, presserådgiverne og politikerne har en gensidig afhængighed, der - på godt og ondt - bidrager til udviklingen af både politik og journalistik, siger Camilla Dindler, der den 1. april forsvarer sin afhandling på Det Humanistiske Fakultet ved Københavns Universitet.

Christiansborg uden for citat

Datamaterialet, som Camilla Dindler har indsamlet på Christiansborg i perioden fra juni 2007 til februar 2009, har hun bl.a. brugt til at analysere forholdet mellem de tre aktører.

- Jeg har bl.a. lavet en oversigt over de roller, som de tre aktører kan spille for hinanden uden for citat. En af mine vigtigste pointer er her, at politikeren også bruger journalisten som kilde til information om politik, og at journalistens funktion for politikeren uden for citat kan befinde sig et sted mellem upartisk overbringelse af information og bevidst rådgivning, forklarer hun.

En anden af afhandlingens pointer er, at journalisten, ved hjælp af denne adgang til politikeren, kan optræde proaktivt med henblik på at skabe nyheder.

- For eksempel kan man på Christiansborg se, at den politiske journalist kan opsøge en politiker for at invitere vedkommende til at komme med en form for politisk udspil, som journalisten allerede har researchet på eller udset sig vinklen på. Politikeren kan således udadtil se ud som den initiativtagende part, men der er reelt tale om journalistisk spin med det formål at skabe nyheder. Dette spin er ikke nødvendigvis udtryk for et bestemt dagblads politiske tilhørsforhold, det er mere sandsynligt, at journalistens loyalitet først og fremmest ligger hos den gode historie, som kan generere flere gode historier og således holde produktionsomkostningerne relativt lave på et presset dagbladsmarked, forklarer hun.

Den magtfulde spindoktor?

Indtil nu er der i forskningen kun tilvejebragt meget lidt kvalitativt materiale, som dokumenterer og analyserer samarbejdet mellem politiske aktører og journalister i Danmark, heriblandt eksempler på presserådgiverens eller spindoktorens konkrete adfærd. Men det har Camilla Dindler gjort, og hun forklarer, hvordan dennes adfærd påvirker politikken:

- Spindoktoren er det, jeg kalder en grænseaktør, for han har legitimitet over for både politikeren og journalisten via sit institutionelle tilhørsforhold til begge lejre. Jeg viser i analysen konkrete eksempler på, hvordan spindoktoren kan balancere mellem disse institutioner, og hvordan han kan akkumulere sin egen magt, jo stærkere hans tilknytning er til begge institutioners magtfulde aktører. Spindoktoren får for eksempel mulighed for at tegne et parti og dets politikere udadtil, så længe politikerne føler sig afhængige af ham. I praksis kan det i den daglige hektiske arbejdsdag betyde, at spindoktoren får stor indflydelse på, hvilke politikere og sager, der får hjælp til pressedækning.

Kontakt ph.d.-stipendiat Camilla Dindler for en uddybning af forskningsresultaterne:

Camilla Dindler
Københavns Universitet, Institut for Medier, Erkendelse og Formidling
Mobil: 20 73 08 52
E-mail: camilla.dindler@gmail.com