21. marts 2011

Forårets første Humanist er udkommet

Det første nummer i jubilæumsårgangen byder bl.a. på en artikel om den nye Studieportal, der er de studerendes nye fælles indgang til information og vejledning. Du kan også læse en voxpop med nogle af alle de studerende, der har studiejob eller på anden måde er engagerede, ud over det rent faglige, på fakultetet.

Humanist bringer også et interview med ph.d.-studerende Karen Westphal Eriksen, der for en tid forlod kontoret på KUA for at lade Fyns Kunstmuseum og Statens Museum for Kunst få glæde af hendes viden om dansk og fransk avantgardekunst, og et interview på engelsk med professor Charles Lock, der i maj er medarrangør af en konference om, hvordan humaniora påvirkes af den omsiggribende digitalisering.

Dekanen præsenterer derudover strategien for det nye uddannelseslandskab og studieordningsreform 2011 og svarer på de studerendes klager over for få undervisningstimer. Og så løfter studenternetværket HumEnzym sløret for, hvad et nyt revy-initiativ på KUA går ud på.

Hvor finder jeg Humanist?

Humanist er fakultetets magasin til studerende og ansatte, og du finder det på institutter og fællesarealer på hele fakultetet.

Ud over det fysiske magasin findes bladet også i en e-pages version på nettet. Læs det på www.humanist.hum.ku.dk