3. maj 2011

Paul Auster bliver æresalumne på Københavns Universitet

Æresalumne

Den 13. maj 2011 udnævner Københavns Universitet den amerikanske forfatter Paul Auster til æresalumne. Auster modtager æresbevisningen for sit enestående forfatterskab, der tiltrækker lystlæsere og litterater i store tal over hele verden, men også for sit særlige forhold til det lille danske sprogområde: Auster har tilgodeset sine danske læsere ved at udgive flere romaner på dansk, før de er udkommet på hans eget modersmål.

Foto: Gorm Valentin

Når Københavns Universitets rektor Ralf Hemmingsen den 13. maj udnævner den internationalt anerkendte forfatter Paul Auster til æresalumne ved en ceremoni i universitetets Festsal, er det første gang, at universitetet tildeler en skønlitterær forfatter fra udlandet æresbevisningen. Paul Auster indgår dermed i et selskab, der bl.a. tæller forfatteren Suzanne Brøgger og den internationale forretningsmand Jan Leschly.

- Vi er meget glade for at knytte bånd  mellem Københavns Universitet og en forfatter som Paul Auster. Det er vigtigt, at en institution som Københavns Universitet anerkender personer, der som Auster gør det ekstraordinære og bidrager til udviklingen af nye ideer og tanker på universitetet og i samfundet, siger rektor Ralf Hemmingsen. 

Danskerne læser Auster før alle andre

Amerikaneren Paul Auster nyder en særstatus i Danmark, som er få forfattere forundt:

- Danskerne har taget usædvanlig godt imod Paul Auster, og hans romaner har gennem de sidste 20 år haft et meget stort og bredt publikum herhjemme; de udkommer i bogklubber og bliver læst i stor stil i gymnasier og på universiteterne. Men Auster har også selv gjort meget for at komme sit danske publikum i møde ved jævnlige besøg i landet og særudgivelser af romanerne, inden de er udkommet i USA, fortæller lektor Inge Birgitte Siegumfeldt, der på vegne af Det Humanistiske Fakultet har indstillet Paul Auster til æresprisen.

- Jeg ved ikke, hvorfor Auster har det specielle forhold til Danmark, men det vil jeg naturligvis spørge ham om, når jeg skal interviewe ham i forbindelse med udnævnelsesceremonien d. 13. maj.

Den filosofiske thriller

Lektor Inge Birgitte Siegumfeldt har i en årrække undervist de studerende på engelskstudiet i Paul Austers forfatterskab. Det er især Austers evne til at indfange og beskrive det moderne menneskes søgen efter identitet og betydning i elementært spændende historier, der har gjort ham til en litterær stemme, man ikke kan komme udenom:

- Det er få forfattere, der som Auster er i stand til at fortælle komplekse historier på en så fængslende måde. I flere af sine romaner trækker han på populære genrer som kriminalromanen og thrilleren – og det gør dem utrolig medrivende. Men samtidig udfordrer han læseren, når romanernes figurer og konstruktioner fx sætter spørgsmålstegn ved  sprogets og litteraturens evne til at gengive virkeligheden eller skabe betydning, forklarer Inge Birgitte Siegumfeldt og fortsætter:

- De filosofiske diskussioner af sprogets og litteraturens betydning for os mennesker er noget af det, der gør Auster utrolig interessant i en akademisk sammenhæng, men det afholder ikke et meget stort antal mennesker fra at kaste sig over hans værker. Og det er, fordi han besidder den sjældne evne at gøre det, der i de fleste andres hænder ville blive tørt og teoretisk, levende og vedkommende.

Æresalumnetitlen

Til dato har blot 10 andre personer modtaget hæderstitlen, som blev indstiftet i 2008. En æresalumne skal have ydet en exceptionel indsats inden for sit felt og have internationalt format.

- Ligesom de humanistiske videnskaber sætter Auster fokus på, hvad det vil sige at være menneske i en kompleks og ofte uoverskuelig verden. Og på sin vis gør han lige netop det, som et universitet stræber efter – han er innovativ, går i dybden med komplekse problemer og formidler sine indsigter, siger rektor Ralf Hemmingsen.

Når Københavns Universitet hædrer en person med æresalumnetitlen, betyder det - ud over æren - at universitetet vil invitere æresalumnen til særlige arrangementer og i det hele taget forsøge at bevare et tæt forhold.  

Kontakt

Lektor Inge Birgitte Siegumfeldt
Institut for Engelsk, Germansk og Romansk
Mail: siegum@hum.ku.dk
Mobil: 40 23 85 88

Chefkonsulent Tania Schwartz
Alumnesekretariatet
Mail: tasc@adm.ku.dk
Mobil: 28 75 29 29