30. maj 2011

Forårets sidste Humanist er udkommet

I dette nummer af Det Humanistiske Fakultets magasin finder du bl.a. specialeoversigten, der er en oversigt over alle de specialer, der er afleveret, bedømt og registreret på fakultetet fra november 2010 til maj 2011.

Du kan også læse en række små interview med nogle af fakultetets mellemøstforskere. De har tilbragt en stor del af foråret i medierne med at vurdere og forklare begivenhederne i Mellemøsten for den danske befolkning, og Humanist har spurgt dem, hvordan de har oplevet det store fokus på deres viden og forskning.

Humanist har også talt med Inge Birgitte Siegumfeldt, der er initiativtager til Paul Austers udnævnelse til æresalumne på KU. Hun fortæller bl.a., hvad det er, der kvalificerer Paul Auster til at blive den første skønlitterære forfatter fra udlandet, der modtager æresprisen og hvorfor, han har så stort og bredt et publikum i Danmark.

Derudover kan du også læse om en ny undersøgelse om de kandidatstuderendes jobparathed, om alle de gode grunde der er til at tage på udlandsophold i løbet af sin uddannelse. Og så kan du i en lille sommer-voxpop se, hvad en flok af fakultetets studerende skal bruge deres sommerferie på.

Du finder Humanist på alle fakultetets institutter og fællesarealer og på www.humanist.hum.ku.dk