04. maj 2011

Fra Gutenberg til Zuckerberg

Kan du huske dengang, du havde fri, når du gik hjem fra kontoret? Dengang du ikke kunne tjekke togtider, fodboldresultater eller afgøre væddemål ved at gå på nettet på din iPhone?

Vi er tilgængelige for omverdenen hele tiden, og ud over at påvirke vores måde at leve på påvirker det også vores måde at studere, forske og lære på, mener en gruppe humanistiske forskere fra Københavns Universitet og Ålborg Universitet.

Forskerne er fra 11. til 13. maj værter for konferencen Click-on-Knowledge, der sætter fokus på samspillet mellem humanistisk videnskab og digital viden og på, hvad digitaliseringen har gjort ved humanistisk viden og forskning.

Kan vi google os til bedre forskning?

- Over de seneste tyve år har digitaliseringen af tekster skabt en forandring, der er lige så omfattende, som da Gutenberg opfandt bogtrykkerkunsten. Det er et skifte, der kræver en masse refleksion, og vi er fx nødt til at spørge os selv, hvad der sker med vores hukommelse – og med vores evne til at bevare opmærksomheden og koncentrationen – når alting foregår digitalt, og man altid kan slå alting op, siger Andrew Miller, der er medarrangør af konferencen.

- Det er nemt at værdsætte alle de ændringer, digitaliseringen bringer med sig, men mister vi ikke også noget? Eller er det sådan, at folk ved og forstår mere nu? Og kan de læse mere opmærksomt og skrive mere præcist? spørger en af arrangørerne, Andrew Miller retorisk og tilføjer, at han ikke nødvendigvis mener, at det er tilfældet.

Ud over at beskæftige sig med de filosofiske aspekter af den nye digitale virkelighed fokuserer konferencen også på digitaliseringens mere lavpraktiske konsekvenser. Deltagerne vil bl.a. drøfte en række centrale udfordringer, der følger med brugen af den nye teknologi, fx spørgsmål om ophavsret og brugen af sociale medier til at engagere de studerende i undervisningen.

- Ét af de interessante aspekter, konferencens deltagere tager op, er diskussionen om, hvordan vores kulturarv kan bevares i elektronisk form. Det digitale arkiv er blevet en vigtig satsning i kulturformidlingen i mindre sprogområder, ikke mindst i de skandinaviske lande, hvor Det Kongelige Biblioteks store digitaliseringsprojekt, der vil blive diskuteret på konferencen, fremstår som et godt eksempel på dette, forklarer Andrew Miller.

Internationale debattører

Konferencen byder på oplæg af både akademikere og folk uden for universitetet, bl.a. af Susan Schreibman, leder af The Digital Humanities Observatory på The Royal Irish Academy i Dublin; Jasper Hedegaard Bøjsen, Director of Technology hos Microsoft Denmark; it-journalist Mark Malseed, forfatter til den meget omtalte The Google Story; Linda Bree, Editorial Director for Arts and Literature på Cambridge University Press og Peter Naur, legendarisk dansk pionér datalog og vinder af den prestigefyldte Turing Prize

- Derudover får vi besøg af repræsentanter fra nogle af de mest nyskabende og fremadrettede projekter i Europa. Bl.a. kommer der en delegation fra University of Leeds, der har vakt opsigt ved at redefinere forståelsen af oplysningstidens bogmarked. Ved hjælp af en innovativ database kan det nu lade sig gøre konkret at kortlægge udbredelsen af oplysningens idéer i Europa, heriblandt handlen af bøger i København, forklarer Andrew Miller.

Mere information og det fulde program kan findes på engerom.ku.dk/clickonknowledge.

Kontakt

Medarrangør Andrew Miller, Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, Københavns Universitet, mobil: 51 78 44 12
E-mail: clickonknowledge@hum.ku.dk

Medarrangør Robert Rix, Aalborg Universitet,
mobil:  22 30 80 70
E-mail: rix@cgs.aau.dk