12. maj 2011

Anne Holmen bliver KUs første professor i parallelsproglighed

Anne Holmen er pr. 1. maj ansat som professor i parallelsproglighed ved Københavns Universitets Center for Internationalisering og Parallelsproglighed, som er forankret på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk. Hun bliver dermed universitetets første professor i parallelsproglighed.

Anne Holmen holder tiltrædelsesforelæsning om internationalisering og flersprogethed på universiteterne 19. maj på Det Humanistiske Fakultet.

Center for Internationalisering og Parallelsproglighed (CIP) forsker medarbejderne i parallelsproglighed og udbyder kurser i dansk og engelsk til universitetets ansatte og studerende.  Med ansættelsen af Anne Holmen, der har mange års erfaring inden for forskning i tosprogethed og sprog- og uddannelsespolitik, vil CIPS’ forskning, kursusvirksomhed og formidlingsaktiviteter inden for kerneområderne blive styrket yderligere.

Fokus på flersprogethed

Ud over forskningen i parallelsproglighed og opkvalificeringen af ansatte og studerendes dansk- og engelskkompetencer, som er CIP’s primære formål, vil Anne Holmen også gerne være med til at sætte fokus på flersprogethed i akademiske miljøer. Det er også temaet for hendes tiltrædelsesforelæsning fredag d. 19. maj.

I fremtiden vil det nemlig ifølge Anne Holmen blive nødvendigt at overveje en større sproglig mangfoldighed på universiteterne, og sprog som kinesisk, arabisk og hindi kan derfor ende med at blive akademiske sprog på linje med dansk og engelsk. Samtidig ser Anne Holmen for sig, at CIP måske vil kunne indgå som resursecenter for en sprog- og uddannelsespolitisk udvikling, som også inkluderer italiensk, portugisisk, fransk, tysk, polsk etc.

Anne Holmen kommer fra en stilling som professor i dansk som andetsprog og tosprogethed ved Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet.

Tiltrædelsesforelæsning

Professor Anne Holmen holder sin tiltrædelsesforelæsning ”Internationalisering ude og hjemme - om flersprogethed i akademiske kontekster” fredag d. 19. maj kl. 11.15-12.30. Arrangementet finder sted i auditorium 23.0.49 på nye KUA (find vej)

Forelæsningen efterfølges af en reception på centret. Læs mere

Resume af forelæsningen

Med den øgede internationalisering af danske universiteter ændres kravene til medarbejdere og studerendes engelskkundskaber. Det kan sætte brugen af dansk og andre sprog under pres, men kan også være med til at fremme en frugtbar flersprogethed. I forelæsningen vil Anne Holmen se både kritisk og konstruktivt på den sproglige kompleksitet, der præger moderne universiteter.