10. juni 2011

CTR sætter pris på tekstilspecialer

Danmarks Grundforskningsfonds Center for Tekstilforskning (CTR) ved Københavns Universitet og Nationalmuseet uddelte 10. juni Margrethe Hald Prisen 2011 til to talentfulde unge studerende, som har skrevet speciale inden for tekstilforskningen.

Kopivarer i Kina

Vinder af 1. præmien, et rejsestipendium på 15.000 kr, blev antropolog Henrik Kloppenborg Møller for specialet "Becoming Real Businessmen? Negotiating Huangniu Identities at a Fake Commodity Market in Shanghai".

Henrik Kloppenborg Møller

Henrik Kloppenborg Møller følger i specialet en række yngre kinesiske mænd, der lever af at tilbyde kopivarer på et marked i det centrale Shanghai.

Juryen var imponeret over, hvordan Kloppenborg i specialet præsenterer en original og selvstændig feltundersøgelse af en fremmed identitet og livsstil, og at det samtidig lykkes ham at nuancere billedet af de mennesker, der handler med falske mærkevarer. 

Henrik Kloppenborg Møller vil gerne bruge prisen til at arbejde videre med specialeemnet:

- Jeg vil rigtig gerne tilbage til Shanghai og se, hvordan det er gået de mænd, jeg fulgte og brugte som informanter under mit feltarbejde. Hvad er der sket med dem? Og så kunne jeg også godt tænke mig at tage til Sydkina og se, hvordan de her varer bliver produceret, så jeg kan følge varerne fra produktion til afsætning.

Vinder af 2. præmien, et rejsestipendium på 8.000 kr, blev Karen Marie Hasling for specialet "Functional Fiber Composites / Funktionelle Fiber-kompositter", som er indleveret ved Danmarks Tekniske Universitet.

I alt var ni specialestuderende nomineret til prisen, og emnerne spændte meget vidt - lige fra DNA-analyser af fåreuld til vikingernes klædedragt.

Om Margrethe Hald Prisen

Margrethe Hald var en dansk internationalt anerkendt tekstilforsker. Professor Marie-Louise Nosch, som er leder af Center for Tekstilforskning, forklarer, at tanken med at stifte Margrethe Hald Prisen har været at vise bredden i tekstilforskning i Danmark samt talentmassen fra mange fag og dermed også sætte fokus på det tværdisciplinære i området.