3. januar 2011

Professor Marie-Louise Nosch modtager fransk orden

Professor Marie-Louise B. Nosch
Foto: Suste Bonnén

Frankrigs ambassadør i Danmark, Véronique Bujon-Barré, udnævnte i begyndelsen af december 2010 i professor mso ved Saxo-instituttet, Københavns Universitet Marie-Louise Nosch til ridder ”Ordre des Palmes Académiques” for hendes store bidrag til det fransk-danske videnskabelige samarbejde. Se billeder fra ceremonien.  

Marie-Louise B. Nosch er forsker ved Københavns Universitet og leder af Danmarks Grundforskningsfonds Centre for Textile Research. Marie-Louise Nosch har studeret i Frankrig og har taget en fransk master i historie. Siden har hun gennem forskningssamarbejder og publikationer knyttet stærke bånd til franske forskere, universiteter og det franske forskningssystem CNRS.

Marie-Louise B. Nosch og to andre danske forskere blev hædret for deres deltagelse i det dansk-franske videnskabelige samarbejde. De har ikke blot fremmet den videnskabelige udvikling gennem deres arbejdes kvalitet, de har ligeledes været med til at bringe de danske og franske forskningsmiljøer nærmere hinanden og styrket universitetssamarbejdet ved at tage del i skabelsen af europæiske forskernetværk i særklasse.

Kontakt

Professor Marie-Louise B. Nosch,
SAXO-Instituttet
Mobil: 40 47 61 74