07. januar 2011

Ny rapport fokuserer på det moderne humaniora

HumanT hedder den tænketank, som Det Humanistiske Fakultets dekan Kirsten Refsing oprettede i 2008 for at sætte gang i debatten om humaniora nu og i fremtiden. Kirsten Refsing inviterede 34 forskere, fremtrædende meningsdannere og erhvervsfolk med i tænketanken for at give debatterne perspektiv, relevans og kvalitet.

12 møder, en række interessante oplæg og endnu flere spændende diskussioner senere er arbejdet fra tænketankens medlemmer nu mundet ud i en rapport om humaniora.

Hensigten med rapporten er at levere stof til både eftertanke og diskussion om, hvad der kendetegner humaniora – både nationalt og globalt, historisk og i samtiden. Rapporten sætter ord på nogle af de tanker og diskussioner, tænketankens medlemmer har haft de seneste to år, og den fokuserer bl.a. på, hvordan man kan drage nytte af den viden, humaniora skaber.

Tankeudveksling på tværs

Ud over de 34 faste medlemmer, der har haft dekan Kirsten Refsing som formand og DR’s bestyrelsesformand Michael Christiansen som næstformand, har 17 gæstedeltagere bidraget til møderne med forskellige debatindlæg. Halvdelen af de faste medlemmer har været forskere fra Det Humanistiske Fakultet på Københavns Universitet, og den anden halvdel har været fremtrædende personer fra andre dele af samfundet, bl.a. Bjørn Bredal, forfatter og redaktør på Politiken, Charlotte Rønhof, forskningspolitisk chef i DI, Mads Øvlisen, fhv. administrerende direktør for Novo Nordisk og Michael Ehrenreich, medredaktør på Kristeligt Dagblad.

Tænketankens medlemmer har bl.a. diskuteret emner som ’hvad er det moderne humaniora’, ’multikulturalisme og sammenhængskraft’, ’unges problemer og de unge som problem’, ’humanister i erhvervslivet’, ’sundhed og humaniora’, ’humaniora i mediebilledet’ og ’sprog og sprogpolitik’. Alle indlæg og diskussioner kan læses i den endelige rapport, der er redigeret af sekretær for Tænketanken HumanT Jesper Hede og udgivet på Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet.

Hele rapporten ’HumanT – hvad er det moderne humaniora?’ kan downloades på hum21.ku.dk/humant/, og derudover kan mere information om HumanT – både tænketank og rapport – fås hos leder af ledelsessekretariatet Jesper Hede, Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet på tlf.: 35 32 80 22 og e-mail: jhe@hum.ku.dk