14. december 2011

Danskerne elsker stadig de gammeldags medier

medieforbrug

En ny undersøgelse om danskernes medieforbrug afliver myten om, at vi vælger de gamle massemedier fra til fordel for Facebook og Twitter. Forskerne bag undersøgelsen, som er offentliggjort i det internationale tidsskrift New Media & Society, konkluderer, at radioen, fjernsynet og aviserne stadig spiller en stor og aktiv rolle i danskernes liv. Selv om Danmark er et af de lande, hvor flest mennesker har taget de nye sociale medier til sig.

Foto: Stewf, flickr.com

Der er kommet mange nye medier til,
men tv'et holder vi fast i.

Sociale medier som Facebook, blogs og Twitter er populære hos danskerne, men vi ser stadig tv, hører radio og benytter i det hele taget alle de andre gamle medier i stor stil. Faktisk opfatter danskerne de traditionelle massemedier som de centrale i deres medieforbrug. Det er konklusionen på en ny undersøgelse om danskernes medieforbrug, som professor Klaus Bruhn Jensen og adjunkt Rasmus Helles fra Københavns Universitet står bag.

- De traditionelle massemedier som tv og radio, der paradoksalt nok bliver dømt ude af de selvsamme massemedier, hver gang de omtaler fænomener som Facebook og andre sociale medier, tegner sig gennemsnitligt for den største andel af vores medieforbrug. Der er selvfølgelig forskel på, hvordan unge og ældre bruger medierne, men de traditionelle medier lever og har det godt ude blandt danskerne,  forklarer professor Klaus Bruhn Jensen, som tilføjer, at vi danskere aldrig har set mere tv, end vi gør nu.

De gamle medier sætter dagsordnen

I analysen af danskernes medieforbrug skelner de to forskere mellem tre forskellige former for kommunikation: en til en-kommunikation som fx telefon, sms og chat; en til mange-kommunikation som tv og andre massemedier; og mange til mange-kommunikation som de sociale medier og internettet.

- Man har længe sagt, at den måde, vi deler information og kommunikerer på, forandrer sig fundamentalt i disse år. Og jo, det er indlysende, at der er kommet medier til, som tilbyder nye måder at kommunikere på, fx internettet, hvor vi alle sammen kan kommunikere med mange på en gang på kryds og tværs, siger Klaus Bruhn Jensen, men han påpeger samtidig:

- Det, vi kan se i den her undersøgelse, er, at udviklingen slet ikke er gået så hurtigt, som mange har troet og fortsat tror. De traditionelle måder at kommunikere på går ikke i glemmebogen, og de gamle massemedier sætter derfor stadig i meget stort omgang dagsordenen med deres en til mange-kommunikation. Sat på spidsen: vi kan alle komme til orde på blogs og andre steder på nettet i dag, men spørgsmålet er bare, om der er nogen, der lytter?

Øjebliksbillede: der skal flere undersøgelser til

Undersøgelsen, som Klaus Bruhn Jensens og Rasmus Helles’ analyse baserer sig på, er udført som en online spørgeskemaundersøgelse. 1425 danskerne har besvaret spørgeskemaet og redegjort for, hvor meget tid de bruger på alle de forskellige medier, de har til deres rådighed.  Eftersom ikke alle danskere er online, er undersøgelsen teknisk set ikke repræsentativ, men sammen med anden forskning om danskernes medieforbrug giver den et solidt grundlag for flere undersøgelser.

- Undersøgelsen tegner et øjebliksbillede af danskernes medieforbrug, og det er nødvendigt at følge op på den med nye undersøgelser, så vi løbende kan følge udviklingen. Og vi har da også flere i støbeskeen: Vi arbejder på at gentage den danske undersøgelse i 2012. Og vi er desuden med i et EU-projekt, som planlægger at undersøge, hvordan befolkningerne i 13 forskellige europæiske lande bruger de nye medier, fortæller Klaus Bruhn Jensen.

Ifølge Klaus Bruhn Jensen viser mange tidligere undersøgelser, at Danmark og danskerne normalt er i front, når det gælder brug af nye medier. Derfor er det særlig interessant at undersøge netop danskernes medieforbrug. Vi kan fungere som et pejlemærke for, hvordan medieforbruget vil udvikle sig også i andre lande i fremtiden.

Læs online-version af artiklen The internet as a cultural forum: Implications for research i New Media & Society

Kontakt

Professor Klaus Bruhn Jensen
Film- og Medievidenskab, Københavns Universitet
Mobil: 29 25 86 51

Kommunikationsmedarbejder Carsten Munk Hansen
Humaniora, Københavns Universitet
Mobil: 28 75 80 23