25. august 2011

Universitetet forsker i alt - undtagen sig selv

UNIVERSITETSPÆDAGOGIK

Forskning i universitetspædagogik er en mangelvare, men der er et et stigende behov for viden og erfaringsudveksling inden for området. Ny rapport af professor Karen Borgnakke kortlægger, hvad der sker på det universitetspædagogiske felt.

Foto: Heine Pedersen

- Forskning i universitetspædagogik er en mangelvare. Spørgsmålet om, hvad der sker i de akademiske klasseværelser, er stadig black box. Samtidig kan man notere et stigende behov for viden og erfaringsudveksling på de universitetspædagogiske områder. I det hele taget trænger vi til en afklaring af, hvem der satser på universitetspædagogikken, og hvilke rammer og udviklingspotentialer området kan tilbydes, siger professor Karen Borgnakke.

På denne aktuelle baggrund går rapporten på jagt efter de forskningsprojekter, som trods alt findes, og kortlægger udviklingen af forskning i universitetspædagogik fra 1970'erne og frem.

Gennem videnssociologiske analyser fremdrages hovedtendenser og eksempler på internationale, nordiske og danske toneangivende forskningsmiljøer og projekter.
Undervejs inddrages erfaringer fra forskningsrejser på universiteterne Stanford og Berkeley, suppleret med erfaringer fra europæiske forskningskongresser i Higher Education og fra studiebesøg på universitetspædagogiske centre og Learning Lab's.

Kort om rapporten

Del 1:  Universitetspædagogisk forskning 'som forskning'

Universitetspædagogisk forskning 'som forskning' fremanalyserer den videnskabelige forankring, det interdisciplinære spændingsfelt, forskningsparadigmer og paradigmeskift. Tre stærke paradigmer identificeres som Projektpædagogisk paradigme, Læringsparadigmet og paradigmet Universitet & Samfund.

Del 2: Tendenser og temaer i universitetspædagogisk forskning - i en dansk optik

Paradigmernes temaer eksemplificeres gennem danske forskningsprojekter. Diskussionen relateres til skandinaviske, engelsk-amerikanske og kontinentale angrebsvinkler og til den kritiske universitetspædagogiks forskningsopgaver.

Del 3: Potentialer

Via tre spots på bæredygtige miljøer og projekter kaster rapporten tilbageblik på 1970'erne og 80'erne, via de dengang nyoprettede universitetscentre, og giver samtidsindtryk af 1990'erne og 2000'ere, via norske miljøer i universitetspædagogik. Fremtidsblikket anlægges via spot på et dynamisk Stanford center i 2010'erne.

Hent rapporten som pdf

Perspektiver

Det universitetspædagogiske felt lader sig ikke umiddelbart overskue og dække af forskningstermer. Men rapporten giver det første nødvendige overblik og åbner herigennem de vitale spørgsmål for en diskussion af forskningsstrategier og perspektiver.

Kontakt

Professor Karen Borgnakke
Institut for Medier, Erkendelse og Formidling
Mobil: 35 32 94 34
Mail: karenb@hum.ku.dk