19. april 2011

Ny hjemmeside hjælper dig med at holde styr på stavningen

’Hest’ udtaler vi ’hæsd’, og sådan er det hele vejen igennem – i dansk er der nemlig, som i ordet ’hest’, et stykke vej fra stavemåde til udtale, og det gør det svært at lære at læse og skrive. Derfor har læseforskere ved Det Humanistiske Fakultet udviklet hjemmesiden bogstavlyd.ku.dk, hvor du kan få overblik over, hvilke lyde de danske bogstaver kan svare til i udtalen.

Gå til bogstavlyd.ku.dk De danske bogstaver kan udtales på utrolig mange forskellige måder, og det betyder blandt andet, at danske skolebørn, har sværere ved at komme i gang med at læse og skrive end fx de finske skolebørn, fordi der i finsk er større overensstemmelse mellem udtale og retskrivning.

Men nu er der hjælp at hente. Sprogforskerne Holger Juul og Philip Diederichsen fra Center for Læseforskning ved Københavns Universitet har netop udviklet en hjemmeside, www.bogstavlyd.ku.dk, hvor lærere, studerende, sprogforskere og almindeligt sprogligt interesserede hurtigt og nemt kan finde ud af, hvor mange forskellige måder et bogstav kan udtales på.

Op på hesten: Gå på opdagelse i skriften med bogstavlyd.ku.dk

- Vi ser en gang imellem forsøg på at gøre skellet mellem skrift og udtale mindre ved at ændre på retskrivningsreglerne, som fx den berømte majonæsekrig fra 1980’erne. Men forenklede stavemåder slår sjældent an, så lærere og elever kommer ikke udenom at skulle lære de danske bogstavers forskellige udtalemuligheder, forklarer lektor Holger Juul fra Center for Læseforskning og fortsætter:

Lektor Holger Juul- Vi håber, at vi med bogstavlyd.ku.dk kan gøre det nemmere og sjovere for lærerne at få viden om bogstaverne og deres lyde; vi har også gjort det muligt at søge på lyde og se, hvilke bogstaver de kan svare til i skriften, så man kan gå begge veje.

Ifølge Holger Juul er den primære målgruppe for bogstavlyd.ku.dk dansklærere, studerende og sprogforskere, men alle andre med interesse for dansk sprog kan naturligvis få glæde af siden, der også indeholder en rimordbog.

Præsentation af hjemmesiden

Du kan allerede nu gå ind på www.bogstavlyd.ku.dk og lege med de mange søgemuligheder, men den 6. maj kl. 15.00 præsenterer læseforsker Holger Juul officielt den nye hjemmeside i auditorium 23.0.49 på Det Humanistiske Fakultet, Njalsgade 128, 2300 København S. Præsentationen efterfølges af en reception. Alle er velkomne!

Bogstavlyd er udviklet af Center for Læseforskning og finansieret af Det Humanistiske Fakultets formidlingspulje.

Kontakt

Lektor Holger Juul
Center for Læseforskning, Det Humanistiske Fakultet
Telefon: 25 61 47 65
Mail: juul@hum.ku.dk