8. januar 2010

25 millioner kroner til LARM

LARM – det tværinstitutionelle lydarkiv på Det Humanistiske Fakultet – har netop modtaget 25 millioner kroner fra Videnskabsministeriet til at skabe et digitalt lydarkiv, der skal give forskere og alle andre interesserede adgang til Danmarks store radiokulturarv, bl.a. Danmarks Radios omfattende radioarkiver.

Ifølge projektkoordinator Bente Larsen, IKK, er hovedformålet med projektet – ud over selve digitaliseringen af kulturarven – en etablering af den it-infrastruktur og de digitale værktøjer, som skal gøre det muligt at søge i, analysere og dele de digitale lydresurser. 

På sigt skal arkivet udvides, så det også kommer til at omfatte andre dele af den auditive og audiovisuelle kulturarv.

LARM vil blive forankret på IKK og vil få til huse i bygning 21. LARM-projektets forskningsledelse er delt mellem institutleder Marianne Ping Huang, IKK og rektor Ib Poulsen, RUC. Daglig ledelse vil blive varetaget af projektkoordinator Bente Larsen.

Som følge af bevillingen ansættes 3 ph.d.er og 2 postdoc'er på IKK og desuden en postdoc på DGCSS.