9. november 2015

Ørkenens verdensarv bliver levende på mobilen

innovativ formidling

Banebrydende arkæologisk formidling med moderne mobilteknologi udløser Københavns Universitets innovationspris til forskningsleder og arkæolog Ingolf Thuesen.

Arkæologer fra Københavns Universitet har siden 2009 udgravet den historiske by og havn Al Zubarah i Qatar. Dele af byen, som blev forladt for 100 år siden, er nu udgravet, genstande er analyseret, og den omfattende viden om livet i fortiden bliver i dag formidlet til et globalt publikum. I 2013 blev Al Zubarah indskrevet på World Heritage List af UNESCO og er siden blevet besøgt af mere end 30.000 mennesker fra 50 lande.

Foto: D. Britton

Udgravning under den bagende sol i Al Zubarah.

At Al Zubarah nu er på UNESCO’s verdensarvsliste betyder blandt andet, at forskerne ikke må restaurere bygninger og strukturer i byen, og de har måttet gå nye veje for at formidle, hvordan byen har set ud i sin storhedstid. Formidlingen sker gennem en banebrydende app, der via avanceret software og elektroniske markører i landskabet, giver den enkelte besøgende en oplevelse af, hvordan fortidens liv har udspillet sig i byen – uden at det går ud over de gamle genstande og strukturer.

Forstørret virkelighed

Det udløser nu Københavns Universitets innovationspris til manden bag, institutleder og projektleder Ingolf Thuesen:

Foto: D. Britton

Ph.d.-studerende Agnieszka Bystron udgraver keramik ved Al Zubarah.

- Vi udviklede appen i samarbejde med det japanske firma Dai Nippon Printing som en måde at skabe augmentet reality, forstørret virkelighed på dansk. Udgravningen har et strengt krav om ikke-restaurering, hvad der også følger af UNESCOs udnævnelse som verdensarv. Vores app kan derfor på en række forskellige sprog kombinere udgravningen med en oplevelse af, hvordan stedet så ud i sine velmagtsdage. Mens man går rundt i ørkensandet, siger Ingolf Thuesen.

- De udgravede genstande står fysisk i sikkerhed på et museum. Alligevel kan de besøgende opleve dem i deres rette element på en måde, der ikke skader de tilbageværende fysiske rammer.

Mærsks borekerner som arkæologens redskab

Indstillingen til innovationsprisen, der uddeles ved universitetets årsfest d. 20. november, lægger også vægt på, at innovationen er foregået som en ny slags samarbejde med Mærsk Oil og på tværs af ofte adskilte videnskabelige grene på universitetet – hvor alle parter både bidrager, men også får nye muligheder. Ingolf Thuesen:

- Mærsk Oil har finansieret den del af appen, som er målrettet skolebørn og lærere med henblik på at levere noget tilbage til det samfund, de har arbejdet i i mange år. Universitetets geologer har fået adgang til borekerner fra Mærsks olieboringer, som i fremtiden kan bruges til at hjælpe arkæologerne med at beskrive regionens bebyggelseshistorie, men som de så samtidig har kunnet bruge til at generere ny viden om klimaforandringer i den Persiske Golf.

Kontakt

Institutleder Ingolf Thuesen
Institut for tværkulturelle og Regionale Studier
Københavns Universitet
Tlf.: 28 75 89 12
Mail: i-leder@tors.ku.dk