17. marts 2015

Vægte skal kaste nyt lys over forhistorisk handel og økonomi

arkæologi

Hvilken betydning havde vægten for den måde, som bronzealderens kulturer i Europa og Asien handlede sammen på? Og hvordan ændrede dette nye system for fastsættelse af værdi vores tidligste samfund? Disse grundlæggende spørgsmål, som ikke er blevet besvaret før, er hjørnestenene i et nyt stort EU-støttet forskningsprojekt ved Københavns Universitet.

- Mine egne foreløbige undersøgelser har vist, at vægte og præcis værdifastsættelse var meget mere udbredt i bronzealderens Europa og Asien, end vi hidtil har troet – og at brugen af vægte hurtigt spredte sig over store geografiske områder. Det viser, at vægte og værdifastsættelse var ekstremt vigtige for bronzealderens økonomi og handel, forklarer arkæolog Lorenz Rahmstorf, som er leder af det nye forskningsprojekt, der bliver forankret på Københavns Universitets Humanistiske Fakultet.

Foto: Lorenz Rahmstorf

Bronzealdergenstande, der kan have været brugt som vægte. Fundet ved Tiryns i Grækenland

Projektet, som hedder Weight metrology and its economic and social impact on Bronze Age Europe, West and South Asia, er blevet tildelt en såkaldt ERC Consolidator-bevilling på 14 millioner kroner.

Lorenz Rahmstorf forventer, at forskningsprojektet vil kunne rekonstruere forhistoriske handels- og byttenetværk ved at identificere og lokalisere en ofte overset genstand i udgravninger – kontravægte.

- Genstande, der kan vise sig at være vægte, bliver i forbindelse med udgravninger typisk overset, ignoreret eller ikke dokumenteret tilstrækkeligt. De bliver ofte betragtet som for svære at analysere, så muligheden for at bruge dem til at sige noget om bronzealderens økonomiske strukturer bliver dermed forspildt.

Nye metoder: 3D-rekonstruktioner og statistik

Forskerholdet vil tage nye metoder i anvendelse for at identificere, klassificere og rekonstruere genstande, der kan være vægte og måleredskaber, ligesom vægt-relaterede genstande såsom penge vil være i søgelyset. Derudover vil de bruge de nyeste dateringsmetoder for at kunne følge den tidligste udbredelse af vægte og deres historiske og sociale perspektiver.

- En af de nye metoder, vi vil tage i anvendelse, er 3D-rekonstruktioner af vægte, da de vægte, vi finder, ofte kun er fragmenter. Men det er muligt at rekonstruere genstandene med fx et håndholdt 3D-scanningsapparat, og det er en teknologi, der ikke tidligere er blevet brugt i forbindelse med forhistoriske vægte, siger Lorenz Rahmstorf og tilføjer:

- Vi vil også som de første, på en meget systematisk måde, anvende statistiske metoder for at beregne de vægtenheder, man brugte i bronzealderen; det kan vi gøre ved at sammenligne de mange forskellige vægte, der er blevet indsamlet i Europa og Asien, og på den måde kan vi afgøre, om de vægte, der blev brugt i forskellige regioner, også brugte de samme vægtenheder. For hvis de gjorde, vil det være et bevis på, at der var meget intensiv samhandel mellem europæiske og asiatiske kulturer. Det er noget, vi arkæologer har haft en mistanke om længe, men vi har bare ikke været i stand til at dokumentere det før.

Projektet Weight metrology and its economic and social impact on Bronze Age Europe, West and South Asia er forankret på Københavns Universitets Humanistiske Fakultet, og det løber over de næste fem år.

Kontakt

Arkæolog Lorenz Rahmstorf
Københavns Universitet
E-mail: rahmstor@uni-mainz.de
Telefon: + 45 52 60 97 43

Kommunikationsmedarbejder Carsten Munk Hansen
Det Humanistiske Fakultet
E-mail: carstenhansen@hum.ku.dk
Telefon: 28 75 80 23