28. maj 2015

Kafkas værker er ikke "kafkaske"

disputatsforsvar

Når professor Isak Winkel Holm 4. juni forsvarer sin doktorafhandling om forfatteren Franz Kafka, vil han forsøge at gøre op med en sejlivet litterær tradition, der læser Kafkas litterære værker som en skildring af en meningsløs, absurd verden, vi mennesker står magtesløse over for – der læser værkerne som ”kafkaske” med andre ord. Men ifølge Winkel Holm er Kafka langt mere politisk og langt mindre resigneret end den gængse myte om ham.

Isak Winkel Holm - se større billede

Isak Winkel Holm. Foto: Runa Johannessen
Klik på billedet for at downloade det i større format.

De fleste forbinder ordet ”kafkask” med at blive stillet over for et uigennemskueligt, meningsløst magtapparat, som det enkelte menneske ikke har nogen indflydelse på – slet ikke politisk. Denne brug af tillægsordet ”kafkask” vandt indpas i sproget i årene efter 2. verdenskrig og under den kolde krig, hvor det lå lige for at læse Kafkas bøger som en skildring af en skæbneagtig verden, mennesket ikke kan forandre.

Men det er en læsning af Kafka, som professor Isak Winkel Holm gerne vil gøre op med.

- I min afhandling Stormløb mod grænsen forsøger jeg at redde Kafka ud af den kolde krigs skygge ved at insistere på den afgørende rolle, som det politiske spiller i forfatterskabet. Kafkas litterære værker er ikke ”kafkaske”. Værkernes grundstemning er ikke en resigneret følelse af verdens meningsløshed, men en mobiliserende følelse af, at noget er rivende galt, og at der derfor burde laves om, fortæller professor Isak Winkel Holm.

Isak Winkel Holm forsvarer sin afhandling Stormløb mod grænsen: det politiske hos Franz Kafka 4. juni kl. 13.00 på Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet. Læs mere om forsvaret

Afhandlingen udkom i let redigeret form d. 4. juni som bog på Gyldendals Forlag.

Om Isak Winkel Holm

Isak Winkel Holm, f. 1965, professor i litteraturvidenskab ved Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, Københavns Universitet, hvorfra han også er uddannet cand.phil. og ph.d. i litteraturvidenskab.

Ud over Kafkaforskningen beskæftiger Isak Winkel Holm sig blandt andet med kulturvidenskabelig katastrofeforskning, og han deltager i flere tværfaglige forskningsprojekter med katastrofen som omdrejningspunkt, fx Changing Disasters: Understanding Societies Through Disasters.

Kontakt

Professor Isak Winkel Holm
Telefon: 60 66 62 08
Mail: isak@hum.ku.dk