15. juni 2015

Video: fejring af 100-året for kvinders valgret

grundloven af 1915

På torsdag går danskerne i stemmeboksen for at sammensætte et nyt Folketing. Det sker i et år, hvor det er 100 år siden, at kvinder i Danmark fik valgret. Du kan nu se eller genopleve Københavns Universitets festlige fejring af 100-året for kvinders valgret i Danmark den 1. juni 2015.

Den 1. juni var universitetets gamle festsal på Vor Frue Plads fyldt af et feststemt, veloplagt og engageret publikum, der blev præsenteret for en række korte forskeroplæg, underholdning og paneldebat med fokus på ligestilling før og nu.

Anledningen var Grundloven af 1915, som er skelsættende i dansk historie: Her fik mere end halvdelen af den voksne befolkning valgret, og derfor kan man med rette sige, at Danmark først på dette tidspunkt fik et repræsentativt demokrati, som vi kender det i dag. Kvinderne er den største af de grupper, som fik valgret i 1915, og derfor markerede Københavns Universitet 100-året med et arrangement med fokus på kampen for kvinders stemmeret og ligestilling.

For få kvinder i politik

Ved folketingsvalget på torsdag er andelen af opstillede kvindelige kandidater for første gang i nyere tid gået tilbage (kun 31.9 % er kvinder). Det gav anledning til en diskussion af, hvordan en mere ligelig repræsentation kan opnås. Professor ved Stockholms Universitet, Drude Dahlerup, argumenterede for brug af kvotering til opstilling af kandidater og i politiske forsamlinger:

- Der er mange typer af kvotering i politik, og der er ingen grund til at være bange for det. Det er et effektivt middel, og det sætter efter min opfattelse ind der, hvor problemet er; at partierne ikke er seriøse nok til at inkludere kvinder og folk med minoritetsbaggrund.

Du kan se et kort klip med højdepunkter herunder eller se hele arrangementet på Københavns Universitets videoportal.